اسامی تعدادی از سریه های پیامبر

بنام خدا
دوستانی که از ابتدا با تروريست همراه بودند اگاهند که پيش از اين در مورد سريه هايی که در صدر اسلام و بدستور شخص پيامبر ( ص ) برای کشتن ( ترور ) دشمنانی که بر عليه پيامبر و دين نوپای اسلام توطئه می کردند مطالبی به نقل از کتب معتبر مربوط به تاريخ اسلام نقل کرديم که به تعداد هفت سريه رسيد هرچند مطالب ديگری نيز بود که بعلت موثق نبودن کتاب يا راوی مربوطه به انها پرداخته نشد .

سريه هايی که پيامبر اکرم ( ص ) سپاه اسلام يا يکی از مسلمانان را برای کشتن ناگهانی ( بنا به تعريف امروزی : ترور ) يکی از دشمنان اسلام گسيل می کردند بدينقرار است :

۱ - سريه عميربن عدی برای کشتن عصماءدختر مروان ( شاعره ای که هجو اسلام می کرد )

۲- سريه سالم بن عمير برای کشتن ابو عفک يهودی يکصدو بيست ساله که او نيز شاعری هجو گو بر عليه اسلام و مسلمين بود .

۳ - سريه محمدبن مسلمه برای کشتن کعب بن اشرف يهودی که در مکه با شعرهايش قريش را بر ضد مسلمانان تحريک می کرد و در مدينه بر عليه زنان مسلمين شعرهای هجو می سرود .

۴ - سريه عبدالله بن عتيک بر سر ابورافع يهودی که در جنگ خندق به مسلمانان خيانت کرده و احزاب قريش را حمايت و به جنگ با مسلمين تحريک کرده بود .

۵- سريه عبدالله بن انيس انصاری برای کشتن سفيان بن خالد که مردمی را برای جنگ با رسول خدا گرداورده بود .

۶- سريه عمرو بن اميه ضمری برای کشتن ابوسفيان سرور مشرکين مکه

۷- دستورهای خاصی که در فتح مکه به مسلمين داده بودند که اين افراد را هرجا يافتيد بکشيد ( بی محاکمه و پرس و جو و چون و چرا ) :

- عبدالله بن سعد ابی سرح که اسلام اورده و بعد از اسلام برگشته بود ( وی برادر رضاعی عثمان بود و عثمان وساطت وی را کرد و در همين مورد بود که پيامبر فرمودند : پيامبران کسی را به اشاره نمی کشند . ).

- عبدالله بن خطل که اسلام اورده بود و وقتی پيامبر وی را برای جمع اوری زکات فرستاده بود وی بعلت کوتاهی غلامش از دستور وی ؛ غلام را کشته و از اسلام برگشته و به مکه پناه بده بود و نيز دو کنيز اوازه خوان داشت که هجای پيغمبر می کردند و پيامبر دستور قتل کنيزان را نيز صادر کرده بود .

- ساره کنيز يکی از مطلبيان که پيامبر را اذيت می کرده( که برايش امان گرفتند و پيامبر وی را بخشيد ) .

- حويرث بن نقيذ بسبب اينکه پيامبر را در مکه اذيت کرده بود ( قابل توجه بعضی دوستان که بدانند پيامبر برای بعضی از اين ازار کنندگان رئوف و با گذشت و در مورد بعضی ديگر بسيار خشن و قاطع بودند و انتقام سختی گرفتند) که بدست علی ( ع ) کشته شد .

- مقيس بن صبابه که به انتقام خون برادرش يک انصاری را کشته و از ترس مجازات پيامبر به قريشيان پناهنده شده و از اسلام برگشته بود .

- عکرمه بن ابوجهل که به يمن گريخت و به وساطت زنش بخشوده شد .

- هند ( جگرخوار ) دختر عتبه بن ربيعه و زن ابوسفيان که بطور ناشناس در بين زنان مکه به حضور حضرت رسيده و پس از اسلام اوردن خود را شناساند و نجات يافت .

(منبع تمامی موارد بالا : تاريخ طبری ج۳ص۱۱۸۷الی۱۱۸۹)

و البته در مورد شايعه دستور قتل عبدالله بن ابی سرور منافقين مدينه -که پسرش پس از شنيدن اين شايعه خود داوطلب کشتن پدرش شد که پيامبر اين شايه را تکذيب فرمودند - نيز مطالبی عنوان شد که برای مطالعه تفضيل اين موارد بطور يکجا می توانيد به اينجا سری بزنيد .

توضیح : موارد بالا براحتی با مطالعه کتابهای مرجع تاریخی از قبیل سیره ابن هشام ، طبقات ، مغازی واقدی ، طبری و ... قابل دستیابی و تحقیق است .
یا حق
/ 0 نظر / 83 بازدید