برشی از تاریخ انقلاب

بنام خدا
عجب روزگاری است دنیای سیاست !
مطلب زیر مربوط به جلسه شورای خبرگان رهبری و انتخاب مقام معظم رهبری بعنوان رهبر انقلاب پس از امام خمینی است ... با کمی جستجو در اینترنت هم می شود به صحتش پی برد که البته منظور بنده فارغ از صحت و سقم مطلب است . منظور حقیر دو رویی و ملون بودن بعضی هاست :
در همین هنگام مجلس یک مقدار شلوغ شد و موافقین و مخالفین حرفهایی زدند.

آقای آذری قمی به آقای خامنه ای گفت شما بپذیرید، مگر ما مردیم؟! همه ما کمک می کنیم. ولایت فقیه، ولایت انبیا است. وی آنقدر تعریف کرد که آقای خامنه ای از کوره در رفتند و گفتند: « آقای آذری قمی! بفرمایید بنشینید. ما شما را می شناسیم، در دوره های مختلف شما را امتحان کرده ایم. اینی را که شما گفتید 10 سال آینده هم می گویید؟ 10 سال دیگر نخواهید گفت. هر جا مقابل شما مطلبی علم شود که شما نپذیرید مقابلش می ایستید ».


در همین هنگام آقای آذری قمی عمامه اش را برداشت و دو دستی محکم تو سرش زد و گفت خدا از من نگذرد اگر قرار باشد من 10 سال آینده مقابل شما بایستم ، من شما را بعنوان ولایت فقیه، ولایت مطلقه فقیه، قبول دارم.

- دقیقاً بعد از 10 سال آقای آذری قمی رفت قم و در فردو نماز جماعت خواند و آنجا با آقای خامنه ای مخالفت کرد! دقیقاً همان طور که آقای خامنه ای گفتند 10 سال بعد این حرف را زد! - بعد از این صحبت ها خبرگان رای گیری کرد که در رای گیری همه خبرگان به غیر از 6 نفر رای موافق دادند! که یکی از آنها خود آقای خامنه ای بودند که به خودشان رای ندادند.
خدایا مردم ما را از شر مومنین ملون / منافقین موجه مصون دار!
/ 0 نظر / 59 بازدید