تروریست

There was a time when they called us 'Ajams' [non-Arabs, or Persians], and we felt ashamed and wore turbans to look like the Arabs. They called us 'Rafidis' [a derogatory term used to refer to Shia Muslims],تا به روز سياه بنشينند and we concealed our love for our master [Imam Ali, cousin and son-in-law of Prophet Muhammad, and the first Shia Imam]. For years they attacked us and we only denied. Would anyone during those years come out and shout: 'Oh Tyrants! I am a Rafidi'? Yesterday, the tribe of blue-eyed blonds who had built a civilization out of hay and on the foundation of modern ignorance put chapeus on our heads so that we would be Westernized from head to toe. Those who would not comply were labeled 'reactionaries '. For years we tried to deflect this 'attack'. Today, they call any Muslim who sacrifices his life and fights to rub the nose of the arrogant and the bully into the dirt a terrorist. They are attacking and I'm now counter-attacking. So I shout: I'm an Ajam. I'm a Rafidi. I'm a reactionary. I'm a terrorist 

  ااسپتامبر - عکس اول

چرا « تروريــســت »؟

عده اي روزگاري به ما گفتند : عجم ! ننگمان امد . پس دستار بستيم تا چون عربها گرديم
روزگاري ديگر گفتند : رافضي ! پس ساليان دراز تقيه کرديم و عشق به مولايمان را پنهان ساختيم
پس براي ساليان سال انها « تک » کردند و ما فقط انکار کرديم . ايا در ان سالها کسي پيدا شد تا داد زند: که اي جباران عالم ! " من رافضي ام "
ديروز نيز قوم موبور چشم زاغ که بر پايه جاهليت مدرن تمدني پوشالي بنا کرده اند کلاه شاپو بر سرمان گذاشتند تا از فرق سر تا نوک پا فرنگي شويم . به انها که مطيع نشدند گفتند : مرتجع ! . سالها سعي کرديم تا اين « تک» را دفع کنيم
امروز به مسلماني که جانش را بکف گرفته پيکار مي کند تا پوزه مستکبر و قلدر را بخاک را بخاک بمالد مي گويند : تروريست !
انها « تک » مي کنند و من نه « پاتک » که بر « تک » شان « پاتک » مي زنم . پس فرياد ميزنم :
من عجم ام . من رافضي ام . من مرتجع ام .

من تروريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستم .

 


( نقد دين ستيزي و اشنايي بادين ستيزان )

 مطالب تروريست در وبلاگ « حق علي ( ع ) -  فدک فاطمه ( س ) »


توضيح : ضمن تشکر از جناب دوستدار بابت متن انگليسي ، عکسهاي حادثه ?? سپتامبر تزئيني است .

 ارشيوهاي تروريست ( لحظه اي ماوس را روي شماره ها نگه داريد تا از فهرست مطالب مطلع شويد ) :
اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم يازدهم دوازدهم

شيعه با شهادت زنده است .

بنام خدا

بزرگترين و مرگبار ترين انفجار تروريستی خاورميانه در طی بيست سال اخير ، جمعه پيش در نجف اشرف و درب خروجی حرم حضرت علی ( ع ) اتفاق افتاد . انفجار دهشتناکی که باعث شهادت حدود ۱۳۰نفر از شيعيان گرديد . ايت الله حکيم پس از نزديک به نيم قرن مبارزه فی سبيل الله شهد شهادت نوشيد که اين وعده پروردگار به همه مجاهدان سبيل الله است .

 بايد اذعان داشت که « نيرومندترين دست » شيعيان عراق در اين حادثه مرگبار قطع شد و قطعا هدف از بريدن اين « دست نيرومند» جز تضعيف شيعيان نمی تواند باشد ولی انها که خيال می کنند با کشتن « حکيم » ، دنيای شيعه « حکيم» کم می اورد کور خوانده اند و بزودی خواهند ديد که همانطوری که با کشتن « بهشتی » ، « بهشتی » ها فراوان شدند قطعا پس از حکيم نيز ...

براستی چه شخص يا گروهی در اينگونه « جنايتهای جمعي»  مهارت دارد ؟

کدام گروه شيطانی است که هر روز بنوعی  سر سپردگی خودرا به شيطان بزرگ  به اثبات می رساند ؟

ايا هرزه گان مزدور ، دوره گردان بی وطن ، خائنان سرسپرده شيطان بزرگ که در کشتن « سادات » متخصص هستند پس از بيست سال از اغاز سلسله عمليات « شهيد محراب کشی » در ايران ؛ امروزه نيز حرم اولين شهيد محراب اسلام را بخون شهيدان شيعه اغشته ساختند تا استکبار در اين سرزمين از دست شيعيان در امان باشد ؟

تروريست : مرگی چنين ميانه ميدانم ارزوست .

***

 پس از حادثه در گشت و گذاری به برخی از سايتهای فارسی سر زدم سايت صدا و سيما خبری در چند سطر داشت که  حاکی از خبر شهادت ايت الله حکيم بود ، سايت ايرنا نيز بهمين صورت خبر را درج کرده بود ولی با تفضيل بيشتر ، يک سايت اصلاح طلبان از « کشته شدن » وی خبر داده بود .

سری نيز به سايت فارسی بی بی سی زدم ؛ اين سايت نيز از خبر کشته شدن ايت الله حکيم خبر داده بود .

روزنامه های روز بعد ايران نيز ديدنی و خواندنی بود ؛ اغلب يا از شهادت وی و بعضی نيز از « کشته شدن » وی خبر داده بودند . حتی روزنامه همشهری که معمولا از راديو بی بی سی تغذيه می شود نوشت : متهم اصلی : صدام

« شهادت »  يا « کشته شدن » يک مطلب را بيان می کنند با دو لفظ متفاوت و با شناخت از ماهيت گوينده و نويسنده کاملا قابل درک است .اما انچه که مد نظر « تروريست » است لفظ و واژه ديگری است که اغلب سايتهايی چون بی بی سی و ... به هر حادثه ی کوچک و بزرگ اطلاق می کنند بشرطها و شروطها : واژه « تـــــــــــــــــــــــرور » .

در اخبار مربوط به انفجار« بالی » اندونزی و يا همين انفجار اخير در اندونزی که منجر به کشته شدن ۴۷ نفر گرديد و در تمامی عمليات های شهادت طلبانه ( بقول بعضی ها : انفجارات انتحاری )  که فلسطينيان مظلوم بر عليه اشغالگران کشورشان انجام می دهند بطور مرتب و پی در پی واژه « عمليات تروريستی » را بکار می برند و حتی در بحران برق امريکا بارها سايتها از احتمال عمليات تروريستی ( توجه بفرماييد عمليات تروريستی ؛ حتی ننوشتند عمليات خرابکارانه ) خبر دادند و در اين حادثه دريغ از حتی يکبار از بکار بردن اين واژه .

تنها روز بعد از حادثه که يک سخنگوی جرج بوش ! و نيز بلر اين عمليات را تروريستی خواندند اينها مجبور شدند از قول اين سياستمداران اين واژه را بکار برند .

جک استرا وزير خارجه انگليس ؛ اين جنايت وحشتناک را «‌ ترور پوچ گرايانه » ؟!!! ناميد ( اينهم يک اصطلاح جديد ! )

کوفی عنان نيز از گروههای عراقی خواست در مورد کشته شدن ! ايت الله حکيم از خود خويشتنداری نمايند .

براستی ايا اين عمل جنايتکارانه ؛ عمليا ت تروريستی بود يا نبود ؟ اگر بود چرا رسانه های غربی که اکثرا تحت سيطره تحريفگران يهود قرار دارند در مواقعی که « ما » مورد حملات تروريستی قرار می گيريم از بکار بردن اين واژه هراس دارند .

در ضمن ، در مورد ترور دو تن از فعالان حماس توسط اسرائيل ؛ از اين عمليات با عنوان کلی « حملات » ياد می کنند .

***

خبر مندرج در روزنامه های ( ۱۰/۶/۸۲) پايتخت حاکی از اعتراف ۴مظنون دستگير شده به عمل جنايتکارانه خود بود و نيز اينکه اين اشخاص که دو نفرشان اهل عربستان و دو نفر ديگر اهل بصره می باشند از اعضای القاعده می باشند . 

اينکه اين خبر تا چه حد صحت دارد منتظر می مانيم . هرچند دست زدن به چنين حادثه ای برای اعضای اين گروه ( حتی در کنار حرم حضرت امير - ع - از اينرو که  سنيان وهابی تند رو ، زيارت قبور ائمه و حتی پيامبر اکرم را پرستش و بت پرستی می دانند ) کاری عادی می باشد . بخصوص که قول داده بودند بزودی هديه ای ( ! )  برای مردم عراق خواهند داشت .

***

امروز ؛  بيست و پنجمين سالگرد « قوم دربند شيعه » ؛ امام موسی صدر می باشد . اميدواريم دولت ليبی که امروزه شجاعانه ! به اقدامات تروريستی از جمله حادثه لاکربی اعتراف کرده ، در يک اقدام شجاعانه ! ديگر  به اقدام خود عليه اين سيد شريف نيز اعتراف نمايد .

يا علی مدد

 


حسن صباح

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مسعود قلعه


نویسندگان
مسعود قلعه


آرشیو من
دی ٩٥
بهمن ٩۳
آذر ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
شهریور ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
دی ۸۳
مهر ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢
اسفند ۸۱
بهمن ۸۱
دی ۸۱
آذر ۸۱
آبان ۸۱
مهر ۸۱
شهریور ۸۱


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها

پشتيبان تروريست: لينکها ي سايتهاي مفيد
يکي از سايتهاي شيعه
سايت حوزه
محلي براي جوانان ايراني
بانک اطلاعات ايران

سايتي براي اموزش زبان

اموزش انلاين انگليسي

مترجم پارس

سايت دريچه

سايت خبري بازتاب

مستضعفين

مدارک علمي ايران

 

وبلاگهاي دوستان

 

حق علي - فدک فاطمه

الف

ارمانشهر

پايگاه بصير

سخني در باره تصوير 11سپتامبر


باور کنيد که حادثه 11سپتامبر را عملي انساني نمي دانم چه برسد به اينکه انرا عملي اسلامي بدانم . اما از اينکه اينبار توپ در زمين دشمن است خوشحالم . چرا نباشم ؟ مگر وقتي که امريکائي ها هواپيماي مسافري ما را با 290سرنشين بي گناه تکه تکه کردند ناراحت شدند که امروز من از ديدن اين صحنه ناراحت شوم؟ . مگر به فرمانده ناو ويسنس مدال افتخار ندادند ؟ از عملش راضي و خوشنود بودند که او را مفتخر به مدال شجاعت کردند . مگر سالها با حمايت از رژيم پهلوي خون اين مردم شريف را به شيشه نکردند ؟ مگر ناراحت شدند يا اکنون از کرده خود پشِمانند ؟ مگر جوشن و سهند و سبلان ما را ناجوانمردانه به قعر ابهاي نيلگون خليج فارس نفرستادند ؟ مگر ما به انها اعلان جنگ کرده بوديم ؟يا اينکه انها به ما اعلان جنگ کرده بودند ؟ دوستان جواني که جوشن و سهند و سبلان برايشان نامفهوم است مي توانند از حافظه بزرگتر هايشان کمک بگيرند يا از ارشيو روزنامه هاي مربوط به اواخر جنگ . دوستان من! جوشن وسهند و سبلان ناوچه هاي افتخار افريني بودند که با دلير مردانشان در روزهاي پاياني جنگ توسط ناوگانهاي پيشرفته امريکائي ها و با موشکهاي مدرن انها از راه دور هدف قرار گرفتند و ناجوانمردانه غرق شدندو... 
 

 عمده مطالب پيشين


 

ترورچيست وهدف از ايجاداين وبلاگ

ترورهم نوعي اسلحه است

اولين تعريف از ترور

ترورخوب و بد از ديد امريکائيها

نظر ايات عظام

نمونه اي از سريه هاي پيامبر خدا

سريه ترور کعب ابن اشرف بدستور رسول خدا
جنگ تروريستي

پيامبران کسي را به اشاره نمي کشند

سريه ترور سفيان ابن خالد بدستور پيامبر

مد پرستي ديروز و امروز

پايگاه ابو بصير

سريه کشتن ( ترور ) ابو رافع يهودي

سريه عمروبن اميه ضمري در کشتن ( ترور ) ابوسفيان

داستان ترور عبدالله ابن ابي ابر منافق مدينه


 


ارشيو طبقه بندي شده

ارشيو اول

ارشيو دوم

ارشيو سوم

ارشيو چهارم

ارشيو پنجم

ارشيو ششم

ارشيو هفتم

ارشيو هشتم

ارشيو نهم

ارشيو دهم

ارشيو يازدهم

ارشيو دوازدهم

 


 Blogroll Me!


 

خبرگزاري

 

SNN

 

IRIB NEWS

 

IRNA

 

ISNA

 

GHEST

 

BBC PERSIAN

 


 

اسلامي

 

رهنما

 

نورنت

 

حوزه

 

الشيعه

 

بنياد قران

 

تبيان

 

بلاغ

 

بانك اطلاعات اسلامي

 

اسلام هو

 

جستجو گر شيعي

 

رشد

 

اخبار شيعه

 

شيعه نت

 

پايگاه هاي شيعي

 

شيعه اسلام

 


 

ائمه

 

امام علي

 

امام حسين

 

امام رضا

 

حضرت مهدي

 

اجلاس مهدي

 

ظهور

 

منتظر

 


 

علما

 

امام خميني

 

أيت الله خامنه اي

 

آيت الله مصباح يزدي

 

آيت الله مطهري

 

آيت الله مكارم شيرازي

 

علامه فضل الله

 

آيت الله شاهرودي

 

سيد حسن نصرالله

 


 


 

 

مردي که حتي عرضه خودکشي نداشت

 

دهانش را کاويدند

اين شپشو ، همان « سردار قادسيه » است !!!


ديگر سايتها

 

افق

 

بسيجي

 

سبكبالان

 

صبح

 

كتابخانه جنگ

 

 

 


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0