تروریست

There was a time when they called us 'Ajams' [non-Arabs, or Persians], and we felt ashamed and wore turbans to look like the Arabs. They called us 'Rafidis' [a derogatory term used to refer to Shia Muslims],تا به روز سياه بنشينند and we concealed our love for our master [Imam Ali, cousin and son-in-law of Prophet Muhammad, and the first Shia Imam]. For years they attacked us and we only denied. Would anyone during those years come out and shout: 'Oh Tyrants! I am a Rafidi'? Yesterday, the tribe of blue-eyed blonds who had built a civilization out of hay and on the foundation of modern ignorance put chapeus on our heads so that we would be Westernized from head to toe. Those who would not comply were labeled 'reactionaries '. For years we tried to deflect this 'attack'. Today, they call any Muslim who sacrifices his life and fights to rub the nose of the arrogant and the bully into the dirt a terrorist. They are attacking and I'm now counter-attacking. So I shout: I'm an Ajam. I'm a Rafidi. I'm a reactionary. I'm a terrorist 

  ااسپتامبر - عکس اول

چرا « تروريــســت »؟

عده اي روزگاري به ما گفتند : عجم ! ننگمان امد . پس دستار بستيم تا چون عربها گرديم
روزگاري ديگر گفتند : رافضي ! پس ساليان دراز تقيه کرديم و عشق به مولايمان را پنهان ساختيم
پس براي ساليان سال انها « تک » کردند و ما فقط انکار کرديم . ايا در ان سالها کسي پيدا شد تا داد زند: که اي جباران عالم ! " من رافضي ام "
ديروز نيز قوم موبور چشم زاغ که بر پايه جاهليت مدرن تمدني پوشالي بنا کرده اند کلاه شاپو بر سرمان گذاشتند تا از فرق سر تا نوک پا فرنگي شويم . به انها که مطيع نشدند گفتند : مرتجع ! . سالها سعي کرديم تا اين « تک» را دفع کنيم
امروز به مسلماني که جانش را بکف گرفته پيکار مي کند تا پوزه مستکبر و قلدر را بخاک را بخاک بمالد مي گويند : تروريست !
انها « تک » مي کنند و من نه « پاتک » که بر « تک » شان « پاتک » مي زنم . پس فرياد ميزنم :
من عجم ام . من رافضي ام . من مرتجع ام .

من تروريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستم .

 


( نقد دين ستيزي و اشنايي بادين ستيزان )

 مطالب تروريست در وبلاگ « حق علي ( ع ) -  فدک فاطمه ( س ) »


توضيح : ضمن تشکر از جناب دوستدار بابت متن انگليسي ، عکسهاي حادثه ?? سپتامبر تزئيني است .

 ارشيوهاي تروريست ( لحظه اي ماوس را روي شماره ها نگه داريد تا از فهرست مطالب مطلع شويد ) :
اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم يازدهم دوازدهم

وبلاگ گردی امروز

بنام خدای قهار و مهربان و جبار و رحیمامروز پس از مدتها فرصتی دست داد تا به وبلگ تعدادی از دوستان سر بزنم و از مطالب ارزنده شان استفاده کنم ( بقول بعضی دوستان : وبلاگگردی ) .
به دوست عزيزم منکرات سری زدم و مطالب جديدشان را که بيشتر حول محور جنگ سلطه بود خواندم .( طبق معمول منکرات عزیز به بحث و جدل با سینه چاکان امریکا پرداخته است )
و از انجا به وبلاگ دوست جديدی سرزدم که اسم بسيار زيبای « خادم ازهرا » را بر خود نهاده است و مطالب خواندنی دارد .
به دوست جديد ديگری نيز سرزدم بنام « کلاش » .
و البته به دوستان ديگری نيز سر زدم که مطالب بيشترشان مربوط به جنگ امريکا و عراق بود و بعضی هم کارشان را به تازگی شروع کرده اند که اميد موفقيت برايشان دارم .
اما در وبلاگ دوست عزیزم « مسعود قلعه » - الـــــــــــــــــــــــــــــــف - که خیلی کم ولی مفید می نویسد با مطلب جالبی روبرو شدم که از دلتنگیش برای حرم ائمه علیهما السلام در عراق ناشی می شود و دریغم امد که این مطالب را در وبلاگ خودم نیاورم .
ولی ایکاش از « دوست » عزیزم (که بحث های زیادی با ایشان داشتیم و دیگر خبری از ایشان نیست و حتی اطلاع ندارم که ایا جوابی که به مطالبشان داده ام را خوانده اند یا نه ) هم خبری می شد و به بنده می گفت که ایا در این موقعیت نیز مردم عراق حق انجام عملیات های انتحاری ( نظیر عملیات انتحاری دیروز در نزدیکی شهر نجف اشرف که پنج نظامی امریکایی را کشت )را دارند یا کماکان ایشان معتقدند که این اعمال تروریستی هستند ؟
امیدوارم دوستانی که مطالب بنده را پی می گرفتند بدانند که برای چه اصرار داشته و دارم که جوانان مسلمان باید حالت « عملیاتی » و « کاربردی » خود را حفظ کنند و تحت القائات رسانه های ارتباط جمعی یهود خلع سلاح نشوند .

اینک دلتنگیهای برادر عزیزم « مسعود قلعه » در وبلاگ الف :

« خار در چشم و استخوان به گلو و تير سه شعله در قلب

براستی که هر چقدر هم انسان به مفهوم متن بالا فکر کند به واقعيت امر پی نمی برد . تا خاری به چشمت نرفته باشد هرگز حالت التهاب و اضطراب ناشی از «‌خار در چشم » را نمی توانی درک کنی . تا استخوانی در گلويت گير نکرده باشد ( بخصوص اگر استخوان تيغ داری باشد ) و نفس کشيدن را برايت سخت و دشوار ننموده باشد هرگز نمی فهمی که که « استخوان در گلو » يعنی چه .
حال تصور کن که اين هردو به يکباره گريبانت را بگيرد ؛ هم نور چشمت ازار بيند و دل و مغزت را پريشان سازد و هم گلوگاه زندگيت اسيب ببيند و نفس کشيدن چه دشوار ...!
باز هم روزگار بر تراژدی بيفزايد و تيری سه شعله نيز بر قلبت نشيند ...

ايا اين زندگی ارزش نفس کشيدن خواهد داشت ؟

اکنون همه جوانانی که سالها به عشق حسين ( ع ) و حرم مبارکش جانشان را به کف دست گرفتند و سالها جنگيدند و همه کسانی که عشق حسين و کربلا با گوشت و پوستشان عجين شده است و همه عاشقان حسين که تاب تحمل بسته بودن راه کربلا را نداشتند امروزه چگونه شاهد محاصره اين شهر مقدس که کعبه امال بسياری است بدست يک مشت وحشی ادمکش و کانگستر کافر قلدر باشند ؟!

از طرفی باعث و بانی اينهمه بدبختی را موجود کثيف و نامردی می دانند که جز به خود و قدرتش فکر نمی کند و سالها دستش بخون بهترين فرزندان اين اب و خاک الوده شده است .

اينکه خداوند ظالمان را بهمديگر مشغول کرده است حرفی نيست ولی تحمل اشغال شهرهای مقدس کربلا و نجف دشوار است و نشستن ننگ . ندانستن تکليف نيز درد بی درمان !
تير سه شعله انگاه بر فلب انسان می نشيند که از علمای قم نفسی بر نمی ايد . ايا اينها منتظر چه چيزی هستند ؟ منتظر « ابابیل » اند تا اصحاب فیل را از حرم دور کند ؟
براستی فضلای قم چه می کنند ؟! دريغ از يک اعلاميه ای که لا اقل دشمن را از اسائه ادب به حرم ائمه باز دارد . در يغ از حتی يک تهديد تو خالی که اگر چنين کنيد چنان خواهيم کرد؟
چه شده است ؟
مگر شنيده اند که ابن زياد به کوفه امده است ؟!

خدايا ترا به حق اخرين لحظات حضرت عباس علمدار حسين( ع ) که دستان توانمندش قلم و مشکش سوراخ شده بود و تيری برچشمش نشسته بود و انگاه ان تير سه شعله بر قلب و ضربه گرز ان عدوی نانجيب ... بر مسعود نپسند که زنده باشد و اشغال این حرمهای شریف را بدست این نابکاران یانکی بدتر از حرمله و شمر ببیند .
امین »

حسن صباح

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مسعود قلعه


نویسندگان
مسعود قلعه


آرشیو من
دی ٩٥
بهمن ٩۳
آذر ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
شهریور ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
دی ۸۳
مهر ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢
اسفند ۸۱
بهمن ۸۱
دی ۸۱
آذر ۸۱
آبان ۸۱
مهر ۸۱
شهریور ۸۱


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها

پشتيبان تروريست: لينکها ي سايتهاي مفيد
يکي از سايتهاي شيعه
سايت حوزه
محلي براي جوانان ايراني
بانک اطلاعات ايران

سايتي براي اموزش زبان

اموزش انلاين انگليسي

مترجم پارس

سايت دريچه

سايت خبري بازتاب

مستضعفين

مدارک علمي ايران

 

وبلاگهاي دوستان

 

حق علي - فدک فاطمه

الف

ارمانشهر

پايگاه بصير

سخني در باره تصوير 11سپتامبر


باور کنيد که حادثه 11سپتامبر را عملي انساني نمي دانم چه برسد به اينکه انرا عملي اسلامي بدانم . اما از اينکه اينبار توپ در زمين دشمن است خوشحالم . چرا نباشم ؟ مگر وقتي که امريکائي ها هواپيماي مسافري ما را با 290سرنشين بي گناه تکه تکه کردند ناراحت شدند که امروز من از ديدن اين صحنه ناراحت شوم؟ . مگر به فرمانده ناو ويسنس مدال افتخار ندادند ؟ از عملش راضي و خوشنود بودند که او را مفتخر به مدال شجاعت کردند . مگر سالها با حمايت از رژيم پهلوي خون اين مردم شريف را به شيشه نکردند ؟ مگر ناراحت شدند يا اکنون از کرده خود پشِمانند ؟ مگر جوشن و سهند و سبلان ما را ناجوانمردانه به قعر ابهاي نيلگون خليج فارس نفرستادند ؟ مگر ما به انها اعلان جنگ کرده بوديم ؟يا اينکه انها به ما اعلان جنگ کرده بودند ؟ دوستان جواني که جوشن و سهند و سبلان برايشان نامفهوم است مي توانند از حافظه بزرگتر هايشان کمک بگيرند يا از ارشيو روزنامه هاي مربوط به اواخر جنگ . دوستان من! جوشن وسهند و سبلان ناوچه هاي افتخار افريني بودند که با دلير مردانشان در روزهاي پاياني جنگ توسط ناوگانهاي پيشرفته امريکائي ها و با موشکهاي مدرن انها از راه دور هدف قرار گرفتند و ناجوانمردانه غرق شدندو... 
 

 عمده مطالب پيشين


 

ترورچيست وهدف از ايجاداين وبلاگ

ترورهم نوعي اسلحه است

اولين تعريف از ترور

ترورخوب و بد از ديد امريکائيها

نظر ايات عظام

نمونه اي از سريه هاي پيامبر خدا

سريه ترور کعب ابن اشرف بدستور رسول خدا
جنگ تروريستي

پيامبران کسي را به اشاره نمي کشند

سريه ترور سفيان ابن خالد بدستور پيامبر

مد پرستي ديروز و امروز

پايگاه ابو بصير

سريه کشتن ( ترور ) ابو رافع يهودي

سريه عمروبن اميه ضمري در کشتن ( ترور ) ابوسفيان

داستان ترور عبدالله ابن ابي ابر منافق مدينه


 


ارشيو طبقه بندي شده

ارشيو اول

ارشيو دوم

ارشيو سوم

ارشيو چهارم

ارشيو پنجم

ارشيو ششم

ارشيو هفتم

ارشيو هشتم

ارشيو نهم

ارشيو دهم

ارشيو يازدهم

ارشيو دوازدهم

 


 Blogroll Me!


 

خبرگزاري

 

SNN

 

IRIB NEWS

 

IRNA

 

ISNA

 

GHEST

 

BBC PERSIAN

 


 

اسلامي

 

رهنما

 

نورنت

 

حوزه

 

الشيعه

 

بنياد قران

 

تبيان

 

بلاغ

 

بانك اطلاعات اسلامي

 

اسلام هو

 

جستجو گر شيعي

 

رشد

 

اخبار شيعه

 

شيعه نت

 

پايگاه هاي شيعي

 

شيعه اسلام

 


 

ائمه

 

امام علي

 

امام حسين

 

امام رضا

 

حضرت مهدي

 

اجلاس مهدي

 

ظهور

 

منتظر

 


 

علما

 

امام خميني

 

أيت الله خامنه اي

 

آيت الله مصباح يزدي

 

آيت الله مطهري

 

آيت الله مكارم شيرازي

 

علامه فضل الله

 

آيت الله شاهرودي

 

سيد حسن نصرالله

 


 


 

 

مردي که حتي عرضه خودکشي نداشت

 

دهانش را کاويدند

اين شپشو ، همان « سردار قادسيه » است !!!


ديگر سايتها

 

افق

 

بسيجي

 

سبكبالان

 

صبح

 

كتابخانه جنگ

 

 

 


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0