تروریست

There was a time when they called us 'Ajams' [non-Arabs, or Persians], and we felt ashamed and wore turbans to look like the Arabs. They called us 'Rafidis' [a derogatory term used to refer to Shia Muslims],تا به روز سياه بنشينند and we concealed our love for our master [Imam Ali, cousin and son-in-law of Prophet Muhammad, and the first Shia Imam]. For years they attacked us and we only denied. Would anyone during those years come out and shout: 'Oh Tyrants! I am a Rafidi'? Yesterday, the tribe of blue-eyed blonds who had built a civilization out of hay and on the foundation of modern ignorance put chapeus on our heads so that we would be Westernized from head to toe. Those who would not comply were labeled 'reactionaries '. For years we tried to deflect this 'attack'. Today, they call any Muslim who sacrifices his life and fights to rub the nose of the arrogant and the bully into the dirt a terrorist. They are attacking and I'm now counter-attacking. So I shout: I'm an Ajam. I'm a Rafidi. I'm a reactionary. I'm a terrorist 

  ااسپتامبر - عکس اول

چرا « تروريــســت »؟

عده اي روزگاري به ما گفتند : عجم ! ننگمان امد . پس دستار بستيم تا چون عربها گرديم
روزگاري ديگر گفتند : رافضي ! پس ساليان دراز تقيه کرديم و عشق به مولايمان را پنهان ساختيم
پس براي ساليان سال انها « تک » کردند و ما فقط انکار کرديم . ايا در ان سالها کسي پيدا شد تا داد زند: که اي جباران عالم ! " من رافضي ام "
ديروز نيز قوم موبور چشم زاغ که بر پايه جاهليت مدرن تمدني پوشالي بنا کرده اند کلاه شاپو بر سرمان گذاشتند تا از فرق سر تا نوک پا فرنگي شويم . به انها که مطيع نشدند گفتند : مرتجع ! . سالها سعي کرديم تا اين « تک» را دفع کنيم
امروز به مسلماني که جانش را بکف گرفته پيکار مي کند تا پوزه مستکبر و قلدر را بخاک را بخاک بمالد مي گويند : تروريست !
انها « تک » مي کنند و من نه « پاتک » که بر « تک » شان « پاتک » مي زنم . پس فرياد ميزنم :
من عجم ام . من رافضي ام . من مرتجع ام .

من تروريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستم .

 


( نقد دين ستيزي و اشنايي بادين ستيزان )

 مطالب تروريست در وبلاگ « حق علي ( ع ) -  فدک فاطمه ( س ) »


توضيح : ضمن تشکر از جناب دوستدار بابت متن انگليسي ، عکسهاي حادثه ?? سپتامبر تزئيني است .

 ارشيوهاي تروريست ( لحظه اي ماوس را روي شماره ها نگه داريد تا از فهرست مطالب مطلع شويد ) :
اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم يازدهم دوازدهم

انتقاد و جواب دوست و نيز قسمت اول جواب بنده به ايشان

طی این چند روز اخیر دوستان زیادی با دلسوزی تمام و برادرانه اظهار لطف کرده و نظرات ارشادی و نیز انتقادی خود را از این حقیر دریغ نداشته اند که موجب سپاس و امتنان اینجانب است . از مسائل حاشیه ای( که البته از انها هم استفاده شایانی کردم بخصوص مطالب انتقادی جناب سردار- که جواب خلاصه ای در همانجا برایشان نوشته ام - هرچند برادر عزیزم جناب قلعه هم نظرات مفیدی به ایشان ارائه کرده اند ) که بگذریم ؛ مطالب " دوست " عزیزم مربوط به اصل مطلب می باشد که انصافا بسیار هم قابل استفاده برای بنده بوده و هست که امیدوارم قابل هدایت باشم و بتوانم حرف حق را بپذیرم .
دوستان برای خواندن مطالب زیر کمی حوصله بخرج دهند و با دقت بخوانند چرا که معمولا برای خواندن مطالبی با حجم زیاد حوصله زیادی هم لازم است .

اینکه جواب " دوست " به مطلب پیشین ( عینا ) :
"قسمت اول دوست عزيز ممنونم از اينکه مطالب رد و دل شده ما را به قسمت اصلی منتقل کرديد و به نوعی تدوين کرديد. در مورد نکاتی که گفتيد متاسفانه من فکر نمی کنم اختلاف نظر ما از آن نوعی باشد که گفتيد ولی می دانم که با گفتگوی منطقی قادر به حل اش خواهيم بود لذا در مورد نکته اول و دومتان صحبتی نمی کنم اما در مورد تعريفی که از تروريست داديد بايد بگويم صرف نظر از کلمه تروريست اين توجيه برای من تازگی ندارد و بارها از زبان افراد مختلف شنيده ام ولی برايم جالب بود که شما هم اينگونه نظری داشتيد . خوب است يکبار ديگر به تعريفتان دقت کنيد : شما می گوييد :" ترور یست کسی است که در عملیاتی نفوذی به قرارگاه دشمن ؛ فرماندهان نظامی و رهبران کلیدی دشمن محارب را به قتل می رساند تا از این طریق امنیت سران نظامی و کلیدی دشمن را سلب نماید و انها را به هراس و وحشت اندازد ."
۱- اين دقيقا همان توجيحی است که افراد رجوی در موجه جلوه دادن عملياتی نظير ترور سرهنگ صياد شيرازی و بمب گذاری در محل حزب جمهوری اسلامی و ساختمان رياست جمهوری و حتی ترور آيت الله مطهری توسط گروهک فرقان به کار می رفت و شما با تعريفی که ارائه کرديد عملا اقدامات آنها را مجاز دانستيد و دست آنان را از گناه شستيد چون اگر برای شما ترور فرماندهان نظامی و رهبران کلیدی دشمن مجاز می باشد برای دشمن هم اين عمل جايز خواهد بود! 2- در مورد تعريف تروريست و آنچه که شما "تفاوت در تعریف " می ناميد. شما خودتان اذعان داريد که تعريفتان بر خلاف تعريف مشهور که مقبول عام هم هست می باشد ولی تا زمانی که شما مسئوليت تمام سوءتفاهماتی را که از اين راه بوجود می آيد را قبول کنيد اشکالی ندارد . مثل اينکه شما تصميم بگيريد برخلاف عموم مردم از فردا به نمک بگوييد هرويين و برويد در مرکز شهر جار بزنيد که من هرويين می فروشم اميدوارم که مسئولين مبارزه با مواد مخدر هم مثل شما در تفاوت تعريف کلمات معتقدر به تسامح و تساهل باشند!

3- نکته سوم اين که در تعريف شما من هيچ مرجعی برای شناخت دشمن از غير دشمن و محارب بودن يا نبودن آن نمی بينم يعنی برای انجام اقدامانی از نوع اقدام عبدالله بن عتيك که شما ذکر کرديد اصلا نيازی به جلب نظر رسول الله نبوده . آيا هر کس با اتکا به انديشه خود می تواند فرد ديگری را دشمن و محارب دانسته و اقدام به ترور او کند مانند توجيه سعيد عسگر در ترور نافرجام سعيد حجاريان ! 4- من هرگز نگفتم که شما متوسل به باطل برای حفظ اسلام شده ايد چون که وبلاگ شما و وبلاگهايي از اين دست را اصلا در جهت حفظ اسلام نمی دانم بلکه معتقدم شما با گذاشتن نام تروريست بر بالای وبلاگتان و عکس حادثه 11 سپتامبر و شعارهايي که در حاشيه وبلاگتان نوشته ايد از اسم اسلام و مسلمان برای اهداف خودتان سوءاستفاده کرده ايد چون بنا بر شهادت قرآن و احاديث و سيره پيامبر و عترت و همينطور اجماع علمای اسلام دين اسلام دينی است ضد تروريستی و مخالف با اقدامات تروريستی.

قسمت چهارم آنچه که شما با استناد به آيه شريفه « و الذین معه اشداء عل الکفار رحماء بينهم» از اسلام گفتيد نوعی تفسير به رای است که با توجه به مطالبی که در اين سالها بنام اسلام گفته می شود هيج جای تعجبی ندارد. دوست من اين قسمت از آيه آخر سوره فتح در مورد نشانه هايي از همراهان پيامبر اسلام در تورات است ولی همانطوری که می دانيد با وجود آنکه در آن زمان صف کافران و مسلمانان به خوبی از هم جدا شده بود برای مدتها مسلمانان و مشرکان قريش بر طبق قرار دادی که با هم داشتند بدون جنگ در کنار هم بسر می بردند تا آنکه اين قرار داد از طرف بعضی افراد قريش نقض شد و منجر به حوادث فتح مکه گرديد. بد نيست شما که به استناد به اين آيه اقدامات تروريستی را مجاز می دانيد ولی از حوادث 11 سپتامبر دوری می جوييد حداقل يک نفر از فرماندهان و رهبران دشمن را که ترور اش از جانب شما مجاز است را نام ببريد تا حداقل بفهميم اين ترور اسلامی شما چه معنايي دارد تعجب نکردم وقتی گفتيد " مقابله به مثل را در اینگونه موارد ( حتی اگر موافق اسلام نباشد) عملی منطقی می دانم" و اقدامات صلاح الدين ايوبی را حماقت و خریت ناميديد

قسمت پنجم . نمی دانم نظر شما در مورد بخشش اهل مکه از طرف رسول الله با وجود سالها آزار و شکنجه هايي که مسلمانان از آنان کشيده بودند و همينطور نبستن آب به روی لشکر دشمن از طرف اميرالمومنين در حاليکه می توانست برای مقابله به مثل اينکار را بکند و همينطور برخورد امان باقر و امام صادق و امام حسن با افرادی که به ايشان فحاشی کردند و برخورد مالک اشتر با کسی که به روی او زباله ريخت و فحاشی کرد چيست . آيا اينها را هم حماقت و خريت می ناميد يا نه ؟ البته نمی توان به شما که اسلام را از کسانی ياد گرفتيد که موشکباران مردم بی گناه را با بهانه مقابله به مثل توجيه می کردند واسلامی می دانستند خرده گرفت ولی اگر فرصت کرديد سری هم به قرآن و نهج البلاغه (خطبه 206)و روايات ديگر بزنيد تا ببينيد که اسلام واقعی به هيچ وجه اجازه اعمال خلاف شرع را به کسی نمی دهد حتی به بهانه هايي نظير مقابله به مثل. اينکه آنچه امروز به نام اسلام تبليغ می شود اينقدر از معنی واقعی آن دور است همان مطالبی است که پيامبر گرامی و ائمه به آن اشاره داشتند که بعضی از آنها را برای حسن ختام مطلب می آورم:

قسمت ششم ـ پيامبر خدا(ص ) : بزودى روزگارى بر امت من فرا مى رسد كه از قرآن جز نوشته هايش و از اسلام جـز نـامـش بـاقـى نـمـى مـانـد خـود را مـسـلـمـان مـى نـامـند در حالى كه دورترين مردم از اسـلامـنـد,مـسـجـدهـايـشـان آبـاد اسـت امـا از هـدايـت خـراب (و تـهـى )مـى بـاشـد فقيهان (ودين شناسان )آن روزگاربدترين فقيهان زير اين آسمان كبودند, فتنه و گمراهى از آنها بر مى خيزد و به آنها باز مى گردد. ـ امام على (ع ) : بزودى زمانى بر شما فرا مى رسد كه در آن زمان اسلام واژگون مى شود, همچنان كه ظرف واژگون مى شود و آنچه در آن است مى ريزد. ـ بـزودى در آخـر الـزمـان عـلمايى مى آيند كه مردم را به دل بركندن از دنيا مى خوانند, اما خود زهـدنـمـى ورزنـد به آخرت ترغيب مى كنند و خود بدان رغبت نمى كنند از وارد شدن به دستگاه حكمرانان نهى مى كنند, اما خود از اين كار خوددارى نمى ورزند از تهيدستان دورى مى كنند و به ثروتمندان نزديك مى شوند اينان , همان جباران دشمن خدا هستند.

قسمت آخر ـ پـيـامـبـر خدا(ص ) : زمانى بر امت من مى آيد كه زمامدارانشان ستمگرند و علمايشان طمعكارو عـابـدانـشـان ريـاكار و بازرگانانشان رباخوار و زنانشان در پى زيور دنيا و پسرانشان در تزويج در چنين روزگارى (بازار) امت من , مانند كسادى بازارها, كساد و بى رونق است . ـ روزگـارى بـر مـردم بـيايد كه قرآن در دلهاى مردم كهنه و فرسوده شود, همچنان كه لباسها بربدنها كهنه و فرسوده مى شود. ـ زمانى بر امت من بيايد كه علما را جز به لباس نيكو نشناسند و قرآن را جز به صداى خوش و خدا را جـز در مـاه رمضان عبادت نكنند پس , هرگاه چنين زمانى فرا رسد, خداوند فرمانروايى بر آنان مسلط گرداند كه نه علم دارد و نه بردبارى و نه رحم . http://www.al-shia.com/html/far/books/hadith/mizanhkm/9/miz9_011.htm نهج البلاغه خطبه 17 در پيشگاه خداوند ، از كسانى شكوه دارم كه با جهل مى‏زيند و گمراه مى‏ميرند . در ميانشان هيچ چيزى زيانبارتر از قرآن نمى‏نمايد ، اگر به شيوه‏ى شايسته تلاوت شود و چون با تغيير و تحريف خوانده شود ، هيچ كالائى سودآورتر و ارزشمندتر از قرآن نباشد . اينان را در شناخت ارزشها و ضد ارزشها ، بينشى واژگونه باشد ."و اما بدون هيچ حرف اضافه ای و نيز گله و شکايت از لحن نسبتا تند ايشان ( که البته برای بنده قابل درک است ) سعی می کنم جواب مختصری به بعضی از مطالب ايشان ( چون با بعضی از انها موافقم ) ارائه نمايم .

تعریف ایشان از ترور که بنظر ایشان مقبول عامه ( منظور از عامه برایم مشخص نیست منظور غربیها - مسلمانان - دانشگاهی ها - مردم عادی - ...؟؟؟!!! - و نیز منظور از مقبولیت نیز همینطور ایا در این مورد رای گیری - رفراندوم یا نظر سازی ( ببخشید نظر سنجی ) و ... شده است !!! ) می باشد از اینقرار است :
"تروريست کسی است که فرد يا افرادی را بدون توجه به گناهکار يا بی گناه بودنشان و بدون استثنا قايل شدن برای زنان و کودکان بی دفاع به قتل می رساند ( يا تهديد به قتل می کند ) تا از اين طريق و با استفاده از جو رعب و وحشتی که ايجاد کرده به اهداف خود برسد ."
و تعریفی که بنده ارائه کرده ام :
"ترور یست کسی است که در عملیاتی نفوذی به قرارگاه دشمن ؛ فرماندهان نظامی و رهبران کلیدی دشمن محارب را به قتل می رساند تا از این طریق امنیت سران نظامی و کلیدی دشمن را سلب نماید و انها را به هراس و وحشت اندازد . "
صرفنظر از اینکه کدام تعریف مقبول و معمول است( با توجه به توضیح جناب قلعه که برای پدیده های اجتماعی بر خلاف اشیاء فیزیکی تعاریف متفاوت و حتی متضادی هست و ایشان جامعه مدنی یا توسعه را مثال زده اند که مثلا در نهایت جامعه مدنی به جامعه النبی تبدیل شد و ...)نظر شما را به این مسئله جلب می کنم که اولا : در مورد همین واژه تروریست نظر ج.ا.او بسیاری دیگر از کشورهای مسلمان و حتی غیر مسلمان با بعضی از کشورهای سلطه جو متفاوت است و هرکدام تعاریف متفاوتی دارند ( که این تنش چند سال است که ادامه دارد بخصوص در مورد مبارزه تدافعی و مشروع مردم فلسطین که از طرف ما دفاع و از سوی بعضی کشورهای همسو با اسرائیل تروریست محسوب می شوند ) که بیانگر همین تفاوت در تعریف ( دیدگاه ) تروریست است پس انکار چرا ؟ و پافشاری برای چه هدفی ؟
دوما ) تعریف بنده بسیار "خاص تر" از تعریف شماست بخصوص که "واژه" و اصطلاح بسیار خاص دیگری ( که واژه ای فارسی است ) برای ان تعریف وجود دارد و ان "قتل عام "یا "کشتار دسته جمعی" است ( همانطور که قبلا هم به ان اشاره کرده ام ) . پس چه اصراری برای استعمال واژه بیگانه " ترور ".
سوما ) بنظرم می رسد اگر بنده در این مطالب ( بخصوص مطالبی که در مورد سریه های پیامبر نوشته ام ) بجای واژه ترور از واژه شبیخون نظامی استفاده کنم انتقادی نداشته باشید .

اینکه بر استعمال این واژه اصرار دارم برای اینست که امروزه همه دشمنان ما مسلمانان؛ این واژه را مترادف با مسلمان بکار می برند ( تروریست = مسلمان ) که البته امیدوارم این موضوع را دیگر منکر نشوید. بنده منتقد کسانی هستم که بجای حالت تدافعی حالت انفعالی پیدا می کنند که این بر بنده گران است و بدین جهت با تکرار این واژه در حقیقت به کسانی که مسلمان را مترادف با تروریست می دانند می خواهم بفهمانم که به مسلمان بودنم افتخار می کنم چه انها مرا تروریست بخوانند چه مسلمان .( بخصوص که تعریف انها را که چون سایر تعاریفشان اعم از واژه استعمار و غیره تحریف شده و قلب شده است ) .

و اما در مورد "این دقیقا همان توجيحی است که افراد رجوی در موجه جلوه دادن عملياتی نظير ترور سرهنگ صياد شيرازی و بمب گذاری در محل حزب جمهوری اسلامی و ساختمان رياست جمهوری و حتی ترور آيت الله مطهری توسط گروهک فرقان ..."باید بطور خلاصه بعرض برسانم که در تعریف قطعا به کلمه محارب( در حال جنگ ) که طبعا محارب باید مسلح هم باشد ( چرا که کسی بدون سلاح به جنگ نمی رود ) شامل اعضای حزب جمهوری و نیز شهید مطهری نمی تواند باشد ولی می تواند امیر صیاد شیرازی را شامل شود البته اگر مسلح بوده باشد که بنده در این مورد بی اطلاعم ( هرچند بعید بنظر می رسد ترور این دلیر مرد کار کهنه منافقین باشد !) که البته کوتاهی در امر حفاظت از سرداری که سالها جنگ را اداره کرده است قابل بخشش نیست . افسوس که برای سیاسیون دست چندم گاردهای زبده می گمارند ولی ...
( هرچند که در این زمینه تا حدودی به نقص تعریف فوق اعتراف می کنم )

در نهایت به این مسئله اذعان دارم که تعریف بنده ( هرچند شاید ناقص باشد ) با تعریف القایی غربیها ی دشمن اسلام و مسلمانان متفاوت است .

ادامه دارد ...حسن صباح

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مسعود قلعه


نویسندگان
مسعود قلعه


آرشیو من
دی ٩٥
بهمن ٩۳
آذر ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
شهریور ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
دی ۸۳
مهر ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢
اسفند ۸۱
بهمن ۸۱
دی ۸۱
آذر ۸۱
آبان ۸۱
مهر ۸۱
شهریور ۸۱


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها

پشتيبان تروريست: لينکها ي سايتهاي مفيد
يکي از سايتهاي شيعه
سايت حوزه
محلي براي جوانان ايراني
بانک اطلاعات ايران

سايتي براي اموزش زبان

اموزش انلاين انگليسي

مترجم پارس

سايت دريچه

سايت خبري بازتاب

مستضعفين

مدارک علمي ايران

 

وبلاگهاي دوستان

 

حق علي - فدک فاطمه

الف

ارمانشهر

پايگاه بصير

سخني در باره تصوير 11سپتامبر


باور کنيد که حادثه 11سپتامبر را عملي انساني نمي دانم چه برسد به اينکه انرا عملي اسلامي بدانم . اما از اينکه اينبار توپ در زمين دشمن است خوشحالم . چرا نباشم ؟ مگر وقتي که امريکائي ها هواپيماي مسافري ما را با 290سرنشين بي گناه تکه تکه کردند ناراحت شدند که امروز من از ديدن اين صحنه ناراحت شوم؟ . مگر به فرمانده ناو ويسنس مدال افتخار ندادند ؟ از عملش راضي و خوشنود بودند که او را مفتخر به مدال شجاعت کردند . مگر سالها با حمايت از رژيم پهلوي خون اين مردم شريف را به شيشه نکردند ؟ مگر ناراحت شدند يا اکنون از کرده خود پشِمانند ؟ مگر جوشن و سهند و سبلان ما را ناجوانمردانه به قعر ابهاي نيلگون خليج فارس نفرستادند ؟ مگر ما به انها اعلان جنگ کرده بوديم ؟يا اينکه انها به ما اعلان جنگ کرده بودند ؟ دوستان جواني که جوشن و سهند و سبلان برايشان نامفهوم است مي توانند از حافظه بزرگتر هايشان کمک بگيرند يا از ارشيو روزنامه هاي مربوط به اواخر جنگ . دوستان من! جوشن وسهند و سبلان ناوچه هاي افتخار افريني بودند که با دلير مردانشان در روزهاي پاياني جنگ توسط ناوگانهاي پيشرفته امريکائي ها و با موشکهاي مدرن انها از راه دور هدف قرار گرفتند و ناجوانمردانه غرق شدندو... 
 

 عمده مطالب پيشين


 

ترورچيست وهدف از ايجاداين وبلاگ

ترورهم نوعي اسلحه است

اولين تعريف از ترور

ترورخوب و بد از ديد امريکائيها

نظر ايات عظام

نمونه اي از سريه هاي پيامبر خدا

سريه ترور کعب ابن اشرف بدستور رسول خدا
جنگ تروريستي

پيامبران کسي را به اشاره نمي کشند

سريه ترور سفيان ابن خالد بدستور پيامبر

مد پرستي ديروز و امروز

پايگاه ابو بصير

سريه کشتن ( ترور ) ابو رافع يهودي

سريه عمروبن اميه ضمري در کشتن ( ترور ) ابوسفيان

داستان ترور عبدالله ابن ابي ابر منافق مدينه


 


ارشيو طبقه بندي شده

ارشيو اول

ارشيو دوم

ارشيو سوم

ارشيو چهارم

ارشيو پنجم

ارشيو ششم

ارشيو هفتم

ارشيو هشتم

ارشيو نهم

ارشيو دهم

ارشيو يازدهم

ارشيو دوازدهم

 


 Blogroll Me!


 

خبرگزاري

 

SNN

 

IRIB NEWS

 

IRNA

 

ISNA

 

GHEST

 

BBC PERSIAN

 


 

اسلامي

 

رهنما

 

نورنت

 

حوزه

 

الشيعه

 

بنياد قران

 

تبيان

 

بلاغ

 

بانك اطلاعات اسلامي

 

اسلام هو

 

جستجو گر شيعي

 

رشد

 

اخبار شيعه

 

شيعه نت

 

پايگاه هاي شيعي

 

شيعه اسلام

 


 

ائمه

 

امام علي

 

امام حسين

 

امام رضا

 

حضرت مهدي

 

اجلاس مهدي

 

ظهور

 

منتظر

 


 

علما

 

امام خميني

 

أيت الله خامنه اي

 

آيت الله مصباح يزدي

 

آيت الله مطهري

 

آيت الله مكارم شيرازي

 

علامه فضل الله

 

آيت الله شاهرودي

 

سيد حسن نصرالله

 


 


 

 

مردي که حتي عرضه خودکشي نداشت

 

دهانش را کاويدند

اين شپشو ، همان « سردار قادسيه » است !!!


ديگر سايتها

 

افق

 

بسيجي

 

سبكبالان

 

صبح

 

كتابخانه جنگ

 

 

 


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0