تروریست

There was a time when they called us 'Ajams' [non-Arabs, or Persians], and we felt ashamed and wore turbans to look like the Arabs. They called us 'Rafidis' [a derogatory term used to refer to Shia Muslims],تا به روز سياه بنشينند and we concealed our love for our master [Imam Ali, cousin and son-in-law of Prophet Muhammad, and the first Shia Imam]. For years they attacked us and we only denied. Would anyone during those years come out and shout: 'Oh Tyrants! I am a Rafidi'? Yesterday, the tribe of blue-eyed blonds who had built a civilization out of hay and on the foundation of modern ignorance put chapeus on our heads so that we would be Westernized from head to toe. Those who would not comply were labeled 'reactionaries '. For years we tried to deflect this 'attack'. Today, they call any Muslim who sacrifices his life and fights to rub the nose of the arrogant and the bully into the dirt a terrorist. They are attacking and I'm now counter-attacking. So I shout: I'm an Ajam. I'm a Rafidi. I'm a reactionary. I'm a terrorist 

  ااسپتامبر - عکس اول

چرا « تروريــســت »؟

عده اي روزگاري به ما گفتند : عجم ! ننگمان امد . پس دستار بستيم تا چون عربها گرديم
روزگاري ديگر گفتند : رافضي ! پس ساليان دراز تقيه کرديم و عشق به مولايمان را پنهان ساختيم
پس براي ساليان سال انها « تک » کردند و ما فقط انکار کرديم . ايا در ان سالها کسي پيدا شد تا داد زند: که اي جباران عالم ! " من رافضي ام "
ديروز نيز قوم موبور چشم زاغ که بر پايه جاهليت مدرن تمدني پوشالي بنا کرده اند کلاه شاپو بر سرمان گذاشتند تا از فرق سر تا نوک پا فرنگي شويم . به انها که مطيع نشدند گفتند : مرتجع ! . سالها سعي کرديم تا اين « تک» را دفع کنيم
امروز به مسلماني که جانش را بکف گرفته پيکار مي کند تا پوزه مستکبر و قلدر را بخاک را بخاک بمالد مي گويند : تروريست !
انها « تک » مي کنند و من نه « پاتک » که بر « تک » شان « پاتک » مي زنم . پس فرياد ميزنم :
من عجم ام . من رافضي ام . من مرتجع ام .

من تروريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستم .

 


( نقد دين ستيزي و اشنايي بادين ستيزان )

 مطالب تروريست در وبلاگ « حق علي ( ع ) -  فدک فاطمه ( س ) »


توضيح : ضمن تشکر از جناب دوستدار بابت متن انگليسي ، عکسهاي حادثه ?? سپتامبر تزئيني است .

 ارشيوهاي تروريست ( لحظه اي ماوس را روي شماره ها نگه داريد تا از فهرست مطالب مطلع شويد ) :
اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم يازدهم دوازدهم

دلم سوخت و توبه کردم / خاطره / يک جواب

دوست عزيزی بنام سینا هدا در قسمت پيامهای مطلب زيرين مواردی را گوشزد کرده بودند و بنده را به وبلاگشان دعوت کرده بودند تا شايد پس از خواندن مطالبشان از خر شيطان پياده شده و براه راست هدايت شوم که بنده به محض ورود به وبلاگ ایشان توبه کردم .
(البته به دوستانی که به وبلاگ ایشان مراجعه می کنند پيشنهاد می کنم برای اینکه سردرد نگیرند رزولوشن صفحه تصویر خود را 1024*728پيکسل قرار دهند)
اگر علت " توبه " بنده را جویا شوید باید به این وبلاگ سری زده و ببینید که این دوست عزیز چقدر مطلب نوشته است .
بنده از اینکه اینقدر ايشان را دچار زحمت ( تايپ مطالب !) ساخته ام عذاب کشیدم و باور کنید که دلم سوخت و اصلا از راه اندازی اين وبلاگ " توبه " کردم !
" توبه کردم . توبه کردم که دگر...؛؛
با اینکه هنوز مطالب این دوست عزیز هنوز تمام نشده و داوری کردن هم مشکل است ولی از این دوست عزیز یک تقاضا دارم :
ای کاش قبل از اینکه از زبان ترور ونقد تئوری " تروريسم مقدس" و علم ویقین و ... سخن بگویند ابتدا خود واژه " ترور " و " تروريسم " را تعریف می کردند . مگر اینکه همه این مطالب را مقدمه فرض کنيم که در ان صورت خدا به من رحم کند( و اگر این دوست عزيز رضایت دهند حاضرم از هم اکنون دستهایم را به علامت تسلیم بالا ببرم . ترو خدا اگه به خودت رحمت نمياد به من حقير رحم کن ) و اگر " متن " است که بنده بیشتر " حاشیه " بسیار دور از متن دیدم ( هر چند قضاوت هنوز زود است ) و ...
باشد تا بعد چه پيش ايد .


حرم امام رضا ( ع) و بچگی من و پختگی برادر کوچکم!

در سالهای اوج جنگ سعادت زيارت امام هشتم نصيب ما شد و خانوادگی به مشهد مشرف شدیم . روزی از روزها در یکی از صحنهای حرم شاهد درگیری شديد تعداد زيادی از رزمندگان اسلام ( با همان پيشانی بند ها و چفیه ها که از جبهه برای زيارت امده بودند ) با " خدام حرم " بوديم که يکی از دردناکترين صحنه های زندگی ام است . مشهدی های نامردی که لباس نوکری امام رضا را پوشیده بودند بکمک پلیس مشهد( که بلافاصله وارد عمل شد و به طرفداری از همشهری هايشان ) به شديدترين وجهی اين رزمندگان را کتک می زدند .
اينکه علت دعوا چه بود هنوز هم بی اطلاعم ولی انچه که جالب بود اينکه بعضی از این رزمندگان حتی دستهايشان را در جيبهايشان گذاشته بودند و به بقيه هم سفارش می کردند که دفاع نکنند و کتک بخورند ولی احترام حرم را نگه دارند. در اين ميان همه زوار دلشان بحال رزمندگان می سوخت ولی يا می ترسيدند و يا به احترام حرم ساکت بودند . و بنده که يک نوجوان کم سن و سال بودم سعی در دور کردن برادر کوچکم از معرکه بودم ولی او اصرار در دفاع از رزمندگان داشت ( با اینکه یک پسر 12ساله بود ) هر چقدر به او گفتم که این صحنه نهايت همان " مظلومیتی " است که امام در مورد " بسيجی " فرموده( شهید جبهه و مظلوم شهر ) و باید احترام حرم را نگه داریم و ... به گوشش نرفت و با " خدام " در گیر شد که در نهايت هم توسط پليس دستگير و البته به علت صغر سن خيلی زود هم ازاد شد ولی اینکه چرا این مطلب را نوشتم استدلال این بچه 12ساله است :

" اینجا دیگر بحث اسلام نیست بحث نامردی و غریب کشی و همشهری گری است . چطور اجازه بهم که در حرم امام غریب ؛ غریب کشی کنند ."

یک ماجرای ديگر :

خدا روح سردار ملی ستارخان را بیامرزد ؛ در زندگی نامه اش نوشته اند که روزی در سامرا به زیارت مشرف شد و رفتار زشت و بی ادبانه خدام با زوار را دید و این مرد غیور فردای انروز با عده ای از همشهری هايش چماق بدست به حرم حمله کردند و خدام بی ادب را تا می توانستند ادب کردند .
براستی ایا باید به احترام " حرم" شاهد " حق کشی " بود و دم بر نياورد ؟
بنده موافق چنین نظری نیستم .
اسلام دین صلح است اما دین جنگ و " جهاد " هم هست .
اسلام دین " رحماء بینهم " است اما دین " اشداء علی الکفار " هم هست .

راستی چرا این مطالب را نوشتم ؟ باور کنید که این مطالب را می خواستم " حاشیه " ای بر یک " متن " بياورم که به علت طول کلام ازپرداختن به ان منصرف شدم .

سخنی در باره تصویر 11سپتامبر

باور کنید که حادثه 11سپتامبر را عملی انسانی نمی دانم چه برسد به اینکه انرا عملی اسلامی بدانم . اما از اینکه اینبار توپ در زمین دشمن می چرخد خوشحالم . چرا نباشم ؟ مگر وقتی که امريکائی ها هواپيمای مسافری ما را با 290سرنشين بی گناه تکه تکه کردند ناراحت شدند که امروز من از دیدن این صحنه ناراحت شوم . مگر به فرمانده ناو ويسنس مدال افتخار ندادند ؟ از عملش راضی و خوشنود بودند که او را مفتخر به مدال شجاعت کردند .
مگر سالها با حمايت از رژیم پهلوی خون اين مردم شريف را به شيشه نکردند ؟ مگر ناراحت شدند يا اکنون از کرده خود پشِمانند ؟
مگر " جوشن " " سهند " و " سبلان " ما را ناجوانمردانه به قعر ابهای نيلگون خليج فارس نفرستادند ؟ مگر ما به انها اعلان جنگ کرده بوديم ؟يا اينکه انها به ما اعلان جنگ کرده بودند ؟

دوستان جوانی که " جوشن " و " سهند " و " سبلان " برايشان نامفهوم است می توانند از حافظه بزرگتر هايشان کمک بگيرند یا از ارشيو روزنامه های مربوط به اواخر جنگ .

دوستان من! " جوشن " "سهند " و " سبلان " ناوچه های افتخار افرينی بودند که با دلير مردانشان در روزهای پایانی جنگ توسط ناوگانهای پيشرفته امريکائی ها و با موشکهای مدرن انها از راه دور هدف قرار گرفتند و ناجوانمردانه غرق شدند .
نثار روح شهدای دلاور و دريا دل این سه ناو صلوات .

شما را بخدا بخاطر این عکس بر من خرده نگیرید ( شاید که بقول جناب اردوان مرهمی بر دردهای یک اسکیزوفرن باشد ).و به اندازه ای که با امریکائیها همدردی می کنید با خودی ها هم همدردی کنید .

حسن صباح

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مسعود قلعه


نویسندگان
مسعود قلعه


آرشیو من
دی ٩٥
بهمن ٩۳
آذر ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
شهریور ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
دی ۸۳
مهر ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢
اسفند ۸۱
بهمن ۸۱
دی ۸۱
آذر ۸۱
آبان ۸۱
مهر ۸۱
شهریور ۸۱


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها

پشتيبان تروريست: لينکها ي سايتهاي مفيد
يکي از سايتهاي شيعه
سايت حوزه
محلي براي جوانان ايراني
بانک اطلاعات ايران

سايتي براي اموزش زبان

اموزش انلاين انگليسي

مترجم پارس

سايت دريچه

سايت خبري بازتاب

مستضعفين

مدارک علمي ايران

 

وبلاگهاي دوستان

 

حق علي - فدک فاطمه

الف

ارمانشهر

پايگاه بصير

سخني در باره تصوير 11سپتامبر


باور کنيد که حادثه 11سپتامبر را عملي انساني نمي دانم چه برسد به اينکه انرا عملي اسلامي بدانم . اما از اينکه اينبار توپ در زمين دشمن است خوشحالم . چرا نباشم ؟ مگر وقتي که امريکائي ها هواپيماي مسافري ما را با 290سرنشين بي گناه تکه تکه کردند ناراحت شدند که امروز من از ديدن اين صحنه ناراحت شوم؟ . مگر به فرمانده ناو ويسنس مدال افتخار ندادند ؟ از عملش راضي و خوشنود بودند که او را مفتخر به مدال شجاعت کردند . مگر سالها با حمايت از رژيم پهلوي خون اين مردم شريف را به شيشه نکردند ؟ مگر ناراحت شدند يا اکنون از کرده خود پشِمانند ؟ مگر جوشن و سهند و سبلان ما را ناجوانمردانه به قعر ابهاي نيلگون خليج فارس نفرستادند ؟ مگر ما به انها اعلان جنگ کرده بوديم ؟يا اينکه انها به ما اعلان جنگ کرده بودند ؟ دوستان جواني که جوشن و سهند و سبلان برايشان نامفهوم است مي توانند از حافظه بزرگتر هايشان کمک بگيرند يا از ارشيو روزنامه هاي مربوط به اواخر جنگ . دوستان من! جوشن وسهند و سبلان ناوچه هاي افتخار افريني بودند که با دلير مردانشان در روزهاي پاياني جنگ توسط ناوگانهاي پيشرفته امريکائي ها و با موشکهاي مدرن انها از راه دور هدف قرار گرفتند و ناجوانمردانه غرق شدندو... 
 

 عمده مطالب پيشين


 

ترورچيست وهدف از ايجاداين وبلاگ

ترورهم نوعي اسلحه است

اولين تعريف از ترور

ترورخوب و بد از ديد امريکائيها

نظر ايات عظام

نمونه اي از سريه هاي پيامبر خدا

سريه ترور کعب ابن اشرف بدستور رسول خدا
جنگ تروريستي

پيامبران کسي را به اشاره نمي کشند

سريه ترور سفيان ابن خالد بدستور پيامبر

مد پرستي ديروز و امروز

پايگاه ابو بصير

سريه کشتن ( ترور ) ابو رافع يهودي

سريه عمروبن اميه ضمري در کشتن ( ترور ) ابوسفيان

داستان ترور عبدالله ابن ابي ابر منافق مدينه


 


ارشيو طبقه بندي شده

ارشيو اول

ارشيو دوم

ارشيو سوم

ارشيو چهارم

ارشيو پنجم

ارشيو ششم

ارشيو هفتم

ارشيو هشتم

ارشيو نهم

ارشيو دهم

ارشيو يازدهم

ارشيو دوازدهم

 


 Blogroll Me!


 

خبرگزاري

 

SNN

 

IRIB NEWS

 

IRNA

 

ISNA

 

GHEST

 

BBC PERSIAN

 


 

اسلامي

 

رهنما

 

نورنت

 

حوزه

 

الشيعه

 

بنياد قران

 

تبيان

 

بلاغ

 

بانك اطلاعات اسلامي

 

اسلام هو

 

جستجو گر شيعي

 

رشد

 

اخبار شيعه

 

شيعه نت

 

پايگاه هاي شيعي

 

شيعه اسلام

 


 

ائمه

 

امام علي

 

امام حسين

 

امام رضا

 

حضرت مهدي

 

اجلاس مهدي

 

ظهور

 

منتظر

 


 

علما

 

امام خميني

 

أيت الله خامنه اي

 

آيت الله مصباح يزدي

 

آيت الله مطهري

 

آيت الله مكارم شيرازي

 

علامه فضل الله

 

آيت الله شاهرودي

 

سيد حسن نصرالله

 


 


 

 

مردي که حتي عرضه خودکشي نداشت

 

دهانش را کاويدند

اين شپشو ، همان « سردار قادسيه » است !!!


ديگر سايتها

 

افق

 

بسيجي

 

سبكبالان

 

صبح

 

كتابخانه جنگ

 

 

 


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0