تروریست

There was a time when they called us 'Ajams' [non-Arabs, or Persians], and we felt ashamed and wore turbans to look like the Arabs. They called us 'Rafidis' [a derogatory term used to refer to Shia Muslims],تا به روز سياه بنشينند and we concealed our love for our master [Imam Ali, cousin and son-in-law of Prophet Muhammad, and the first Shia Imam]. For years they attacked us and we only denied. Would anyone during those years come out and shout: 'Oh Tyrants! I am a Rafidi'? Yesterday, the tribe of blue-eyed blonds who had built a civilization out of hay and on the foundation of modern ignorance put chapeus on our heads so that we would be Westernized from head to toe. Those who would not comply were labeled 'reactionaries '. For years we tried to deflect this 'attack'. Today, they call any Muslim who sacrifices his life and fights to rub the nose of the arrogant and the bully into the dirt a terrorist. They are attacking and I'm now counter-attacking. So I shout: I'm an Ajam. I'm a Rafidi. I'm a reactionary. I'm a terrorist 

  ااسپتامبر - عکس اول

چرا « تروريــســت »؟

عده اي روزگاري به ما گفتند : عجم ! ننگمان امد . پس دستار بستيم تا چون عربها گرديم
روزگاري ديگر گفتند : رافضي ! پس ساليان دراز تقيه کرديم و عشق به مولايمان را پنهان ساختيم
پس براي ساليان سال انها « تک » کردند و ما فقط انکار کرديم . ايا در ان سالها کسي پيدا شد تا داد زند: که اي جباران عالم ! " من رافضي ام "
ديروز نيز قوم موبور چشم زاغ که بر پايه جاهليت مدرن تمدني پوشالي بنا کرده اند کلاه شاپو بر سرمان گذاشتند تا از فرق سر تا نوک پا فرنگي شويم . به انها که مطيع نشدند گفتند : مرتجع ! . سالها سعي کرديم تا اين « تک» را دفع کنيم
امروز به مسلماني که جانش را بکف گرفته پيکار مي کند تا پوزه مستکبر و قلدر را بخاک را بخاک بمالد مي گويند : تروريست !
انها « تک » مي کنند و من نه « پاتک » که بر « تک » شان « پاتک » مي زنم . پس فرياد ميزنم :
من عجم ام . من رافضي ام . من مرتجع ام .

من تروريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستم .

 


( نقد دين ستيزي و اشنايي بادين ستيزان )

 مطالب تروريست در وبلاگ « حق علي ( ع ) -  فدک فاطمه ( س ) »


توضيح : ضمن تشکر از جناب دوستدار بابت متن انگليسي ، عکسهاي حادثه ?? سپتامبر تزئيني است .

 ارشيوهاي تروريست ( لحظه اي ماوس را روي شماره ها نگه داريد تا از فهرست مطالب مطلع شويد ) :
اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم يازدهم دوازدهم

باز هم تعریف ترور

Terrorism
تروریسم در فرهنگهای لغت چنین معنا شده است :
عقیده به لزوم ادمکشی و ایجاد وحشت در بین مردم و یا سیستم فکری یی که هر نوع عملی را برای رسیدن به اهداف سیاسی جایز می داند .
ارعابگری - ایجاد ترس و وحشت در مردم - مردم ترسانی - همه ترسانی
اصول حکومت کردن یامخالفت با حکومت بوسیله تهدید و ایجاد وحشت
Terror
ترس زیاد - وحشت - چیزی که باعث ترس و وحشت شود - بلا - بچه شیطان
اقدام وحشت افزا - شیطان - شرور
ادمکشی سیاسی
Terrorist
ارعابگر - ادمکش سیاسی - طرفدار ارعاب و تهدید

و معناهایی از این قبیل ...
اما انچه پیداست اینست که این واژه یک واژه وارداتی است و اینکه در میان واژه های خودمان ( چه ایرانی و چه عربی و اسلامی ) واژه مترادف برای این مورد پیدا نکردم جز واژه ؛؛ قتل ؛؛ یا ؛؛ قتل عام ؛؛ و از این قبیل .
و اگر معنای ترور و تروریسم و تروریست اینست پس استغفرالله . ادمکشی بد است به معنای مطلق کلمه .
براستی چرا تعریف ترور از دید اروپایی ها ادمکشی سیاسی یا مردم کشی یا همه کشی ( قتل عام ) است چرا انها در این مورد هم پای مردم را وسط کشیده اند .
پس با این حساب ترور فروهرها یا مختاری و یا شریف و غیره و ذالک که تک تک کشته شدند ترور محسوب نمی شود . یا اینکه مگر ترور اینها یا مثلا همین سعید حجاریان در بین مردم وحشت ایجاد کرد ؟
همه می دانیم که مردم از ترور حجاریان نترسیدند چون انها که حجاریان و یا مقتولان زنجیره ای را کشتند با مردم کاری نداشتند و هیچ ترس و وحشتی در بین مردم ایجاد نشد ولی فعالان سیاسی و همفکران اینها از وحشت کم مانده بود که قالب تهی کنند . شاید بعضی ها یادشان هست که اکبر گنجی چه حال و روزی داشت پس از ترور حجاریان .
بنده معتقدم که این اعمال در بین مردم هیچ ترس و وحشتی ایجاد نکرد اما در زمره ادمکشی سیاسی می توان این موارد را طبقه بندی کرد .
راستی ادمکشی سیاسی چیست ؟
ایا کشتن مخالف سیاسی همان ادمکشی سیاسی است ؟ مثل همین موارد و یا مواردی چون شهادت شهدای اوایل انقلاب بدست گروه منافقین (مثل گروه فرقان یا مجاهدین و غیره ) که کسانی چون شهید مطهری و یا شهید رجایی و باهنر و شهدای هفتادو دو تن و شهدای محراب را برای اغراض سیاسی به شهادت رساندند .
اگر این ادمکشی سیاسی همراه با ارعاب مردم عادی و قتل عام انها در کوچه و بازار باشد چه نامیده میشود ؟
مثل ایام اول انقلاب که وقتی گروه منافقین خلق از مردم مایوس شد به جان مردم کوچه و بازار افتاد و هرکسی را که ریشی داشت و یا در نهادهای مردمی فعالیت داشت را به گلوله بستند و کشتند که موارد زیادی از این قبیل ادمکشی را مردم سراغ دارند و قدیمی ها هنوز از یاد نبرده اند و این ادمکشی همراه با ارعاب مردم عادی هم بود

خوب تا اینجای کار بنده این تعریف را قبول دارم که ادمکشی سیاسی که عمدتا برای بدست اوردن قدرت بیشتر یا تسلط برحکومت و مراکز قدرت انجام میگیرد یک عمل شیطانی است و اینرا نیز قبول دارنم که ارعاب مردم بیگناه و کشتار انها هم عملی ضد انسانی و جنایت است و مورد قبول هیچ انسان ازاده ای نیست چه برسد به اینکه مومن و معتقد به خدا و ... هم باشد .
و در اینجا از تعریف لغتنامه ای هم فراتر رفته وادمکشی و ارعاب بخاطر عقیده را هم عملی ضد انسانی می دانم و معتقدم کسانی که فکر میکنند این اعمال برای رضای پروردگار است را هم مردود می دانم .
اما ...
انچه بنده بران پای می فشارم اینست که انواع دیگر ادمکشی نیز هست که انسان ناگزیر ( توجه کنید ناگزیر ) باید که انجام دهد که هیچ ملتی این نوع ادمکشی را شیطانی و جنایت نمی پندارد .
ایا کسی که برای دفاع از وطنش متجاوزی را بکشد این عمل او را نیز می توان ترور یا ادمکشی و جنایت نامید ؟
ایا کسی را که از ناموسش دفاع کرده و ناگزیر متجاوز را بکشد جنایت کرده است ؟
ایا کسی را که به شما هتک حرمت نماید و شما قانونا نتوانید او را سرجایش بنشانید بخود حق نمیدهید که او را شخصا ادب کنید هرجند که بعدا به سزای این عملتان ا در پیشگاه قانون برسید .
مثالی بزنم که بچه های کوچک هم بخوبی درک کنند :
اگر کسی به شما فحش بدهد و هیچ حرف حساب را هم نفهمد و دست از این کار زشتش بر ندارد ایا شما راهی برای قانع کردن او دارید ؟
مثال روشنی بزنم که مصداق روشنی داشته باشد و با این کار هدف و منظور اصلی ام از این وبلاگ را مشخص بکنم :
ماجرای سلمان رشدی مرتد را کمابیش همه میدانند و امروزه با وجود اینترنت و به لطف هموطنان اواره مان که صاحب سایتهای زیادی در خارج شده اند براحتی می توان تمام متن این کتاب را دانلود کرد( جالب اینجاست همانها که متن این کتاب را در سایتهایشان گذاشته اند نیز به اینکه این کتاب هیچ ارزش تاریخی و عقلی و ... ندارد اعتراف کرده اند ) و در تمام کتاب براستی هیچ چیزی بجز فحاشی نا جوانمردانه نمی توان یافت .
ایا به چه منطقی شما می توانید به سلمان رشدی بفهمانید که مثلا زنان پیغمبر فاحشه نبودند ( استغفرالله ) یا اینکه پیامبر هرگز شراب ننوشیده و مست نکرده و به او تجاوز نشده و ...
ایا چنین کسی را بجز با گلوله می توان ساکت کرد ؟
ایا کشتن سلمان رشدی هم ادمکشی سیاسی است یا ارعاب مردم عادی یا سایر موارد فوق .
ایا این مورد هم ترور تعریف می شود .
قضاوت با شماست .


حسن صباح

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مسعود قلعه


نویسندگان
مسعود قلعه


آرشیو من
دی ٩٥
بهمن ٩۳
آذر ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
شهریور ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
دی ۸۳
مهر ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢
اسفند ۸۱
بهمن ۸۱
دی ۸۱
آذر ۸۱
آبان ۸۱
مهر ۸۱
شهریور ۸۱


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها

پشتيبان تروريست: لينکها ي سايتهاي مفيد
يکي از سايتهاي شيعه
سايت حوزه
محلي براي جوانان ايراني
بانک اطلاعات ايران

سايتي براي اموزش زبان

اموزش انلاين انگليسي

مترجم پارس

سايت دريچه

سايت خبري بازتاب

مستضعفين

مدارک علمي ايران

 

وبلاگهاي دوستان

 

حق علي - فدک فاطمه

الف

ارمانشهر

پايگاه بصير

سخني در باره تصوير 11سپتامبر


باور کنيد که حادثه 11سپتامبر را عملي انساني نمي دانم چه برسد به اينکه انرا عملي اسلامي بدانم . اما از اينکه اينبار توپ در زمين دشمن است خوشحالم . چرا نباشم ؟ مگر وقتي که امريکائي ها هواپيماي مسافري ما را با 290سرنشين بي گناه تکه تکه کردند ناراحت شدند که امروز من از ديدن اين صحنه ناراحت شوم؟ . مگر به فرمانده ناو ويسنس مدال افتخار ندادند ؟ از عملش راضي و خوشنود بودند که او را مفتخر به مدال شجاعت کردند . مگر سالها با حمايت از رژيم پهلوي خون اين مردم شريف را به شيشه نکردند ؟ مگر ناراحت شدند يا اکنون از کرده خود پشِمانند ؟ مگر جوشن و سهند و سبلان ما را ناجوانمردانه به قعر ابهاي نيلگون خليج فارس نفرستادند ؟ مگر ما به انها اعلان جنگ کرده بوديم ؟يا اينکه انها به ما اعلان جنگ کرده بودند ؟ دوستان جواني که جوشن و سهند و سبلان برايشان نامفهوم است مي توانند از حافظه بزرگتر هايشان کمک بگيرند يا از ارشيو روزنامه هاي مربوط به اواخر جنگ . دوستان من! جوشن وسهند و سبلان ناوچه هاي افتخار افريني بودند که با دلير مردانشان در روزهاي پاياني جنگ توسط ناوگانهاي پيشرفته امريکائي ها و با موشکهاي مدرن انها از راه دور هدف قرار گرفتند و ناجوانمردانه غرق شدندو... 
 

 عمده مطالب پيشين


 

ترورچيست وهدف از ايجاداين وبلاگ

ترورهم نوعي اسلحه است

اولين تعريف از ترور

ترورخوب و بد از ديد امريکائيها

نظر ايات عظام

نمونه اي از سريه هاي پيامبر خدا

سريه ترور کعب ابن اشرف بدستور رسول خدا
جنگ تروريستي

پيامبران کسي را به اشاره نمي کشند

سريه ترور سفيان ابن خالد بدستور پيامبر

مد پرستي ديروز و امروز

پايگاه ابو بصير

سريه کشتن ( ترور ) ابو رافع يهودي

سريه عمروبن اميه ضمري در کشتن ( ترور ) ابوسفيان

داستان ترور عبدالله ابن ابي ابر منافق مدينه


 


ارشيو طبقه بندي شده

ارشيو اول

ارشيو دوم

ارشيو سوم

ارشيو چهارم

ارشيو پنجم

ارشيو ششم

ارشيو هفتم

ارشيو هشتم

ارشيو نهم

ارشيو دهم

ارشيو يازدهم

ارشيو دوازدهم

 


 Blogroll Me!


 

خبرگزاري

 

SNN

 

IRIB NEWS

 

IRNA

 

ISNA

 

GHEST

 

BBC PERSIAN

 


 

اسلامي

 

رهنما

 

نورنت

 

حوزه

 

الشيعه

 

بنياد قران

 

تبيان

 

بلاغ

 

بانك اطلاعات اسلامي

 

اسلام هو

 

جستجو گر شيعي

 

رشد

 

اخبار شيعه

 

شيعه نت

 

پايگاه هاي شيعي

 

شيعه اسلام

 


 

ائمه

 

امام علي

 

امام حسين

 

امام رضا

 

حضرت مهدي

 

اجلاس مهدي

 

ظهور

 

منتظر

 


 

علما

 

امام خميني

 

أيت الله خامنه اي

 

آيت الله مصباح يزدي

 

آيت الله مطهري

 

آيت الله مكارم شيرازي

 

علامه فضل الله

 

آيت الله شاهرودي

 

سيد حسن نصرالله

 


 


 

 

مردي که حتي عرضه خودکشي نداشت

 

دهانش را کاويدند

اين شپشو ، همان « سردار قادسيه » است !!!


ديگر سايتها

 

افق

 

بسيجي

 

سبكبالان

 

صبح

 

كتابخانه جنگ

 

 

 


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0