تروریست

There was a time when they called us 'Ajams' [non-Arabs, or Persians], and we felt ashamed and wore turbans to look like the Arabs. They called us 'Rafidis' [a derogatory term used to refer to Shia Muslims],تا به روز سياه بنشينند and we concealed our love for our master [Imam Ali, cousin and son-in-law of Prophet Muhammad, and the first Shia Imam]. For years they attacked us and we only denied. Would anyone during those years come out and shout: 'Oh Tyrants! I am a Rafidi'? Yesterday, the tribe of blue-eyed blonds who had built a civilization out of hay and on the foundation of modern ignorance put chapeus on our heads so that we would be Westernized from head to toe. Those who would not comply were labeled 'reactionaries '. For years we tried to deflect this 'attack'. Today, they call any Muslim who sacrifices his life and fights to rub the nose of the arrogant and the bully into the dirt a terrorist. They are attacking and I'm now counter-attacking. So I shout: I'm an Ajam. I'm a Rafidi. I'm a reactionary. I'm a terrorist 

  ااسپتامبر - عکس اول

چرا « تروريــســت »؟

عده اي روزگاري به ما گفتند : عجم ! ننگمان امد . پس دستار بستيم تا چون عربها گرديم
روزگاري ديگر گفتند : رافضي ! پس ساليان دراز تقيه کرديم و عشق به مولايمان را پنهان ساختيم
پس براي ساليان سال انها « تک » کردند و ما فقط انکار کرديم . ايا در ان سالها کسي پيدا شد تا داد زند: که اي جباران عالم ! " من رافضي ام "
ديروز نيز قوم موبور چشم زاغ که بر پايه جاهليت مدرن تمدني پوشالي بنا کرده اند کلاه شاپو بر سرمان گذاشتند تا از فرق سر تا نوک پا فرنگي شويم . به انها که مطيع نشدند گفتند : مرتجع ! . سالها سعي کرديم تا اين « تک» را دفع کنيم
امروز به مسلماني که جانش را بکف گرفته پيکار مي کند تا پوزه مستکبر و قلدر را بخاک را بخاک بمالد مي گويند : تروريست !
انها « تک » مي کنند و من نه « پاتک » که بر « تک » شان « پاتک » مي زنم . پس فرياد ميزنم :
من عجم ام . من رافضي ام . من مرتجع ام .

من تروريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستم .

 


( نقد دين ستيزي و اشنايي بادين ستيزان )

 مطالب تروريست در وبلاگ « حق علي ( ع ) -  فدک فاطمه ( س ) »


توضيح : ضمن تشکر از جناب دوستدار بابت متن انگليسي ، عکسهاي حادثه ?? سپتامبر تزئيني است .

 ارشيوهاي تروريست ( لحظه اي ماوس را روي شماره ها نگه داريد تا از فهرست مطالب مطلع شويد ) :
اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم يازدهم دوازدهم

حماسه چالدران

بنام خدا

 

چو ايران نباشد تن من مباد

امروز پانصدمين سالگرد يک حماسه بزرگ در تاريخ ايران است . حماسه ای برخاسته از روح عاشورايی شيعه ايرانی است .

تاريخ ايران پر از حماسه است و مردم ايران هميشه حماسه ساز ، ولی اين حماسه نشانه اوج حماسه ايرانی است .

امروز ( ۴ مهر ) ، پنجمين روز دفاع مقدس مصادف شده است با پانصدمين سالگرد حماسه چالدران .

پانصد سال پيش ، دولت عثمانی که می رفت تا بساط مسيحيت را در اروپا درهم پيچد به ناگاه متوجه ايران شد و دريافت که در ايران دولتی نو پا به منصه ظهور رسيده و بعد از قرنها برای بار دوم  ، ايران  بطور يکپارچه « ايران » شده و قدرت مفتی های سنی را در هم پيچيده و  مذهب حقه شيعه اثنی عشری را مذهب رسمی خود قرار داده است .

اين موضوع  برای عثمانی ها که خود را خليفه رسول الله می دانستند گران امد و با نمامی و توطئه چينی و جاسوسی مفتی های سنی ( اتش بياران معرکه برادر کشی ) که در ايران قدرت معنوی خود را از دست داده بودند و ديگر نمی توانستند فتوا هايی مبنی بر قتل عام شيعيان صادر نمايند ، همراه شد و شاه عثمانی موضوع پناهندگی پسر عموی خود را به ايران بهانه قرار داد و از شاه ايران ؛ شاه اسماعيل صفوی استرداد وی را خواستار شد و شاه ايران که استرداد وی را خلاف رسم مردانگی و مروت و مهماندوستی و نيز رسم پناهندگی می دانست از استرداد وی سر باز زد و همين امر بهانه ای بدست سلطان عثمانی داد تا به خاک ايران قشون کشی نمايد .

پادشاه عثمانی در يک حمله غافلگيرانه بهمراه دويست هزار قشون مسلح به شمخال ( تفنگ ) و توپ که بيشتر انها را سربازان ينی چری ( چريک های جديد؛  که ۱۵ سال تمام اموزش می ديدند تا ۱۵ سال بجنگند و اروپائيان حتی از شنيدن اسم انها نيز وحشت داشتند )  تشکيل می دادند به ايران حمله کرد .

پادشاه ايران برای جلوگيری از اشغال اذربايجان ، تنها توانست ۲۸ هزار قشون اماده نبرد سازد و با همين قشون اندک در دشت چالدران در برابر قشون ۲۰۰ هزار نفری عثمانی ها جبهه ارايی کند .

در چنين روزی ، در دشت چالدران ( نزديکی شهرستان خوی ) قشون ۲۸ هزار نفری ايران بهمراه پادشاه ايران زمين در برابر اين قشون ۲۰۰هزار نفری مجهز به توپ و شمخال عثمانی به تمام معنی « تا اخرين قطره خون » ايستادند و به تمام معنی در اين جنگ نيروهای عثمانی از سپاه ايران انقدر کشتند که از کشته ، پشته ساختند ولی ارزوی تسليم نيروهای ايرانی را با خود به گور بردند .

در اين جنگ ۲۷۶۵۴ افسر و سرباز ايرانی از جمله سيد صدرالدين وزير اعظم شاه اسماعيل  به شهادت رسيدند و ۴۱ هزار نفر از سپاه دشمن کشته شدند و دو هزار نفر به اسارت نيروهای ايران در امدند و نيز در يک حمله برق اسا به فرماندهی شخص پادشاه ايران توپخانه عثمانی ها بکلی از بين رفت و ۲۵۰ قبضه توپ انها نيز نابود شد . 

با اينکه شهر تبريز که پايتخت ايران بود بمدت يک هفته به اشغال نيروهای عثمانی در امدو غارت شد  ولی انها از ترس شاه اسماعيل که مشغول تدارک سپاه بود اذربايجان را تخليه کردند .

با اينکه جنگ چالدران اغازی بر جنگهای ۲۰۰ساله ايران و عثمانی بود ولی سلطان سليم از اين جنگ طوری به وحشت افتاده بود که تا روزيکه زنده بود ديگر جرات نکرد بار ديگر به ايران حمله کند در صورتی که قاره اروپا حتی امروزه نيز از شنيدن اسم سلطان سليم بر خود می لرزد .

چو ايران نباشد تن من مباد     بدين بوم و بر زنده يک تن مباد

***

لينک :

۱ - در وبلاگ « خبرگزاری بام ايران » ، قسمت سوم « تروريست کيست ؟ » را بخوانيد . 

۲ -  وبلاگهای جديدی به گروه « حق - فدک » اضافه شده است .

يا علی مدد

 


حسن صباح

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مسعود قلعه


نویسندگان
مسعود قلعه


آرشیو من
دی ٩٥
بهمن ٩۳
آذر ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
شهریور ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
دی ۸۳
مهر ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢
اسفند ۸۱
بهمن ۸۱
دی ۸۱
آذر ۸۱
آبان ۸۱
مهر ۸۱
شهریور ۸۱


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها

پشتيبان تروريست: لينکها ي سايتهاي مفيد
يکي از سايتهاي شيعه
سايت حوزه
محلي براي جوانان ايراني
بانک اطلاعات ايران

سايتي براي اموزش زبان

اموزش انلاين انگليسي

مترجم پارس

سايت دريچه

سايت خبري بازتاب

مستضعفين

مدارک علمي ايران

 

وبلاگهاي دوستان

 

حق علي - فدک فاطمه

الف

ارمانشهر

پايگاه بصير

سخني در باره تصوير 11سپتامبر


باور کنيد که حادثه 11سپتامبر را عملي انساني نمي دانم چه برسد به اينکه انرا عملي اسلامي بدانم . اما از اينکه اينبار توپ در زمين دشمن است خوشحالم . چرا نباشم ؟ مگر وقتي که امريکائي ها هواپيماي مسافري ما را با 290سرنشين بي گناه تکه تکه کردند ناراحت شدند که امروز من از ديدن اين صحنه ناراحت شوم؟ . مگر به فرمانده ناو ويسنس مدال افتخار ندادند ؟ از عملش راضي و خوشنود بودند که او را مفتخر به مدال شجاعت کردند . مگر سالها با حمايت از رژيم پهلوي خون اين مردم شريف را به شيشه نکردند ؟ مگر ناراحت شدند يا اکنون از کرده خود پشِمانند ؟ مگر جوشن و سهند و سبلان ما را ناجوانمردانه به قعر ابهاي نيلگون خليج فارس نفرستادند ؟ مگر ما به انها اعلان جنگ کرده بوديم ؟يا اينکه انها به ما اعلان جنگ کرده بودند ؟ دوستان جواني که جوشن و سهند و سبلان برايشان نامفهوم است مي توانند از حافظه بزرگتر هايشان کمک بگيرند يا از ارشيو روزنامه هاي مربوط به اواخر جنگ . دوستان من! جوشن وسهند و سبلان ناوچه هاي افتخار افريني بودند که با دلير مردانشان در روزهاي پاياني جنگ توسط ناوگانهاي پيشرفته امريکائي ها و با موشکهاي مدرن انها از راه دور هدف قرار گرفتند و ناجوانمردانه غرق شدندو... 
 

 عمده مطالب پيشين


 

ترورچيست وهدف از ايجاداين وبلاگ

ترورهم نوعي اسلحه است

اولين تعريف از ترور

ترورخوب و بد از ديد امريکائيها

نظر ايات عظام

نمونه اي از سريه هاي پيامبر خدا

سريه ترور کعب ابن اشرف بدستور رسول خدا
جنگ تروريستي

پيامبران کسي را به اشاره نمي کشند

سريه ترور سفيان ابن خالد بدستور پيامبر

مد پرستي ديروز و امروز

پايگاه ابو بصير

سريه کشتن ( ترور ) ابو رافع يهودي

سريه عمروبن اميه ضمري در کشتن ( ترور ) ابوسفيان

داستان ترور عبدالله ابن ابي ابر منافق مدينه


 


ارشيو طبقه بندي شده

ارشيو اول

ارشيو دوم

ارشيو سوم

ارشيو چهارم

ارشيو پنجم

ارشيو ششم

ارشيو هفتم

ارشيو هشتم

ارشيو نهم

ارشيو دهم

ارشيو يازدهم

ارشيو دوازدهم

 


 Blogroll Me!


 

خبرگزاري

 

SNN

 

IRIB NEWS

 

IRNA

 

ISNA

 

GHEST

 

BBC PERSIAN

 


 

اسلامي

 

رهنما

 

نورنت

 

حوزه

 

الشيعه

 

بنياد قران

 

تبيان

 

بلاغ

 

بانك اطلاعات اسلامي

 

اسلام هو

 

جستجو گر شيعي

 

رشد

 

اخبار شيعه

 

شيعه نت

 

پايگاه هاي شيعي

 

شيعه اسلام

 


 

ائمه

 

امام علي

 

امام حسين

 

امام رضا

 

حضرت مهدي

 

اجلاس مهدي

 

ظهور

 

منتظر

 


 

علما

 

امام خميني

 

أيت الله خامنه اي

 

آيت الله مصباح يزدي

 

آيت الله مطهري

 

آيت الله مكارم شيرازي

 

علامه فضل الله

 

آيت الله شاهرودي

 

سيد حسن نصرالله

 


 


 

 

مردي که حتي عرضه خودکشي نداشت

 

دهانش را کاويدند

اين شپشو ، همان « سردار قادسيه » است !!!


ديگر سايتها

 

افق

 

بسيجي

 

سبكبالان

 

صبح

 

كتابخانه جنگ

 

 

 


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0