تروریست

There was a time when they called us 'Ajams' [non-Arabs, or Persians], and we felt ashamed and wore turbans to look like the Arabs. They called us 'Rafidis' [a derogatory term used to refer to Shia Muslims],تا به روز سياه بنشينند and we concealed our love for our master [Imam Ali, cousin and son-in-law of Prophet Muhammad, and the first Shia Imam]. For years they attacked us and we only denied. Would anyone during those years come out and shout: 'Oh Tyrants! I am a Rafidi'? Yesterday, the tribe of blue-eyed blonds who had built a civilization out of hay and on the foundation of modern ignorance put chapeus on our heads so that we would be Westernized from head to toe. Those who would not comply were labeled 'reactionaries '. For years we tried to deflect this 'attack'. Today, they call any Muslim who sacrifices his life and fights to rub the nose of the arrogant and the bully into the dirt a terrorist. They are attacking and I'm now counter-attacking. So I shout: I'm an Ajam. I'm a Rafidi. I'm a reactionary. I'm a terrorist 

  ااسپتامبر - عکس اول

چرا « تروريــســت »؟

عده اي روزگاري به ما گفتند : عجم ! ننگمان امد . پس دستار بستيم تا چون عربها گرديم
روزگاري ديگر گفتند : رافضي ! پس ساليان دراز تقيه کرديم و عشق به مولايمان را پنهان ساختيم
پس براي ساليان سال انها « تک » کردند و ما فقط انکار کرديم . ايا در ان سالها کسي پيدا شد تا داد زند: که اي جباران عالم ! " من رافضي ام "
ديروز نيز قوم موبور چشم زاغ که بر پايه جاهليت مدرن تمدني پوشالي بنا کرده اند کلاه شاپو بر سرمان گذاشتند تا از فرق سر تا نوک پا فرنگي شويم . به انها که مطيع نشدند گفتند : مرتجع ! . سالها سعي کرديم تا اين « تک» را دفع کنيم
امروز به مسلماني که جانش را بکف گرفته پيکار مي کند تا پوزه مستکبر و قلدر را بخاک را بخاک بمالد مي گويند : تروريست !
انها « تک » مي کنند و من نه « پاتک » که بر « تک » شان « پاتک » مي زنم . پس فرياد ميزنم :
من عجم ام . من رافضي ام . من مرتجع ام .

من تروريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستم .

 


( نقد دين ستيزي و اشنايي بادين ستيزان )

 مطالب تروريست در وبلاگ « حق علي ( ع ) -  فدک فاطمه ( س ) »


توضيح : ضمن تشکر از جناب دوستدار بابت متن انگليسي ، عکسهاي حادثه ?? سپتامبر تزئيني است .

 ارشيوهاي تروريست ( لحظه اي ماوس را روي شماره ها نگه داريد تا از فهرست مطالب مطلع شويد ) :
اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم يازدهم دوازدهم

هلال شیعی ، ستاره فارس

 

بنام خدا

 

عجیب نیست که پادشاه « عرب - یورو » اردن بدجوری از حاکم شدن « هلال شیعی » در عراق به  خارشک  دچار شده و مدام بکمک « شغلان » ( شاید همان شغال خودمان باشد ) ماهواره های آمریکایی را هوا می فرستند تا خودروها را در حال بمب گذاری توسط نیروهای همیشه حاضر و ناظر سپاه قدس - که خار چشم آمریکا در عراق و افغانستان شده اند و  امنیتی  های امریکا را بیچاره کرده اند - را شکار کنند و فیلم بگیرند . زهی خیال باطل !!!

***

و اصلا هم عجب نیست که « آب دریا به پوزه سگی آلوده نشد » و حتی سگان هم دهانشان را بخاطر « واژه نجسی» که بکار برده بودند « آب کشیدند » ؛ گردانندگان موسسه امریکایی که توسط اعراب وسوسه شده بودند نقشه تحریف شده خود را تا حدودی اصلاح کردند هرچند ظاهرا نتوانسته اند همه وجوهات دریافتی را مسترد نمایند!

 کسانی که از شنیدن واژه « پارس » و « فارس » و « ایران » منقلب می شوند از این ماجرا و نیز از ماجرا « سردار شپشوی قادسیه ! » - بهتر است سری هم به تصویر حاشیه همین وبلاگ بیندازید ، هم فال و هم تماشا - عبرت گیرند و خیال باطل نکنند که می توانند با پوزه مالی به آب دریا ، می توانند فرهنگ و تمدن و پیشینه ملت ایران را « دم بریده » جلوه دهند .

چرا اعراب سوسمارخور و عرب پرستان فاقد نژاد از هلال شیعی و ستاره فارس می ترسند ؟! 

 التماس دعا : حسن صباح

 

 


حسن صباح

خارج از تفریح !

 

بنام خدا

 

خارج از تفریح

« اینجانب شاهین ... هستم؛ یک شاعر سیاسی از ایران که لیسانس مهندسی خود را از ایران اخدنموده و در حال حاضر دانشجوی دانشگاه فنی وین می باشد.از آنجائیکه اینحانب اشعار سیاسی در ضدیت با نظام غیر دموکراتیک اسلامی ایران نوشته و رهبر این نظام را بخاطر دمکراسی؛ آزادی و عدالت و همحنین حقوق بشر مورد انتقادات تند قرار می دهم و همچنین از آنجائیکه برخی از خوابهای اینجانب بوقوع پیوسته و یکی از آنها رویائیست که در آن رهبران رژیم برای عدرخواهی به نزد اینجانب در دانشگاه می آید؛ رهبر خرافاتی نظام اسلامی - علی خامنه ای - قصد از بین بردن مرا داشته و امکان زندگی در امنیت و آرامش وادامه تحصیل را با سوء قصد ها و توطئه های مختلف از اینحانب سلب نموده است.در نتیجه ماموران رژیم سعی کردند با سم؛ ایجاد تصادف ساحتگی؛ و با زدن اینحانب با موتور سیکلت مرا در ایران از بین ببرند. به این دلایل و به دلیل نداشتن امنیت و آزادی ؛ از آنجائیکه در ایران جانم در خطر جدی قرار داشت به اتریش آمدم و در سال ۲۰۰۱ بعنوان یک پناهنده سیاسی پدیرفته شدم.با کمال تاسف حتی در کشور شما که یک کشور دموکراتیک است ؛ اینجا در وین هنوز تحت کنترل؛ حاسوسی و توطئه و دسیسه سازی ماموران و تروریستهای حکومت ایران و همکارانشان که مرا با موج و لیزر مورد حمله قرار می دهند قرار دارم و بویژه امواج کنترل الکترونیکی ‌ذهن و بدن و امواح شکنجه کننده و دردزا ( که می توانند حتی موجب سکته قلبی شوند).آنها حندین بار سعی به ترور نمودن اینجانب نمودند و بویژه در تاریح دهم اکتبر ۲۰۰۴ مرا بطور نا موفق ترور نمودند (که به پلیس گزارش آن داده شده است)؛ و آنها هنوز مرا بطور دائم تهدید می نمایند که ترور اینجانب قطعی خواهد بود و بالاخره مرا ترور خواهند کرد.آنها همحنین با پیامهای ارسالی خود به اینجانب توهین می نمایند.کنترل الکترونیکی ذهن یک شیوه و تکنولوژی غیر انسانی و فاشیستی برای کنترل یک انسان از راه دور است که با ارسال امواج ویژه ای به حیپ های الکترونیکی بسیار ریز کار گذاشته در سر شخص حافظه و ذهن و فکر وی توسط سرویسهای اطلاعاتی و تروریستها کنترل و تغییر داده میشود به وی افکاری القاء شده و یا وسوسه میگردد و حتی ممکن است که حافظه وی پاک شود و اتفاقات گذشته را بخاطر نیاورد...»

از نامه سرگشاده شاعر سیاسی

به رئیس جمهور  اتریش

به نقل از یک بلاگر دلنازک!

 


حسن صباح

کوزه و دریا

 

بنام خدا

 

در مدتی که خدمت دوستان نبودم ( البته اگه خدا قبول کنه زنده بودم و دور از چشم حامد عزیز - که نگران تروریست شده - توی حبس هم نبودم ) فقط کمی مغز علیل تروریست را بکار گرفتم ؛ همین . و نتیجه ؟!؛ ...

  • کمی فکر کردن در باره فرق آب « کوزه » و « دریا » شاید بجز پرکردن اوقات فراغت ، حاصل دیگری هم داشته باشد . مثلا  پوزه سگی آب کوزه را نجس می کند که هیچ باید کوزه را نیز چند بار آب کشید تا پاک شود ولی « دریا » را چه باک از پوزه سگان ( از خانگی گرفته تا سگان ولگرد هار ) . دریا حتی با لاشه مردار گله گله سگ  نجس نمی شود .

خلیج تا ابد « فارس » حتی با پوزه مالی « ایالات متحده سگان » همیشه فارس خواهد ماند . تا ابد .

  • « منافقین نفرت انگیز » هم باعث خوشحالی می شوند !

یکروز با اعلام خبر ساخت بمب هسته ای توسط ایران و روز دیگر با اعلام برد طولانی موشکهای ساخت ایران و یکروز هم با اعلام اینکه « موشکهای هسته ای » ایران اروپا را نشانه رفته اند ! خوب همینکه تن دشمنان ما بلرزد جای خوشحالی است اصولا شنیدن این اخبار از کسانی که بدنبال « سوراخ موش » می گردند نشاط آور است ، ملیجک پارلمان کشورهای اروپایی شدن هم پیشکششان!

  • عدو شود سبب خیر اگر ...

کسانی که چشم دیدن اقتدار شیعه در عراق را ندارند باید که از حسادت و عقده بترکند ! بد جور « می سوزند » که این چنین آتش به جان کربلا و نجف زده اند . ولی اربابشان در جریان خطرناکی گیر افتاده است که یا باید دست از شعار « آزادی و دموکراسی برای مردم عراق » بردارد یا بزودی پس از انهمه هزینه و کشته و مجروح و آبروریزی های فراوان در فلوجه و ... حکومت عراق را دودستی تقدیم کسانی کند که بیشتر از صدام از « آنان » هراس دارد و همین باعث « مور مور شدن »  اردن و عربستان شده است !

حق یارتان : حسن صباح

 


حسن صباح

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مسعود قلعه


نویسندگان
مسعود قلعه


آرشیو من
دی ٩٥
بهمن ٩۳
آذر ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
شهریور ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
دی ۸۳
مهر ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢
اسفند ۸۱
بهمن ۸۱
دی ۸۱
آذر ۸۱
آبان ۸۱
مهر ۸۱
شهریور ۸۱


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها

پشتيبان تروريست: لينکها ي سايتهاي مفيد
يکي از سايتهاي شيعه
سايت حوزه
محلي براي جوانان ايراني
بانک اطلاعات ايران

سايتي براي اموزش زبان

اموزش انلاين انگليسي

مترجم پارس

سايت دريچه

سايت خبري بازتاب

مستضعفين

مدارک علمي ايران

 

وبلاگهاي دوستان

 

حق علي - فدک فاطمه

الف

ارمانشهر

پايگاه بصير

سخني در باره تصوير 11سپتامبر


باور کنيد که حادثه 11سپتامبر را عملي انساني نمي دانم چه برسد به اينکه انرا عملي اسلامي بدانم . اما از اينکه اينبار توپ در زمين دشمن است خوشحالم . چرا نباشم ؟ مگر وقتي که امريکائي ها هواپيماي مسافري ما را با 290سرنشين بي گناه تکه تکه کردند ناراحت شدند که امروز من از ديدن اين صحنه ناراحت شوم؟ . مگر به فرمانده ناو ويسنس مدال افتخار ندادند ؟ از عملش راضي و خوشنود بودند که او را مفتخر به مدال شجاعت کردند . مگر سالها با حمايت از رژيم پهلوي خون اين مردم شريف را به شيشه نکردند ؟ مگر ناراحت شدند يا اکنون از کرده خود پشِمانند ؟ مگر جوشن و سهند و سبلان ما را ناجوانمردانه به قعر ابهاي نيلگون خليج فارس نفرستادند ؟ مگر ما به انها اعلان جنگ کرده بوديم ؟يا اينکه انها به ما اعلان جنگ کرده بودند ؟ دوستان جواني که جوشن و سهند و سبلان برايشان نامفهوم است مي توانند از حافظه بزرگتر هايشان کمک بگيرند يا از ارشيو روزنامه هاي مربوط به اواخر جنگ . دوستان من! جوشن وسهند و سبلان ناوچه هاي افتخار افريني بودند که با دلير مردانشان در روزهاي پاياني جنگ توسط ناوگانهاي پيشرفته امريکائي ها و با موشکهاي مدرن انها از راه دور هدف قرار گرفتند و ناجوانمردانه غرق شدندو... 
 

 عمده مطالب پيشين


 

ترورچيست وهدف از ايجاداين وبلاگ

ترورهم نوعي اسلحه است

اولين تعريف از ترور

ترورخوب و بد از ديد امريکائيها

نظر ايات عظام

نمونه اي از سريه هاي پيامبر خدا

سريه ترور کعب ابن اشرف بدستور رسول خدا
جنگ تروريستي

پيامبران کسي را به اشاره نمي کشند

سريه ترور سفيان ابن خالد بدستور پيامبر

مد پرستي ديروز و امروز

پايگاه ابو بصير

سريه کشتن ( ترور ) ابو رافع يهودي

سريه عمروبن اميه ضمري در کشتن ( ترور ) ابوسفيان

داستان ترور عبدالله ابن ابي ابر منافق مدينه


 


ارشيو طبقه بندي شده

ارشيو اول

ارشيو دوم

ارشيو سوم

ارشيو چهارم

ارشيو پنجم

ارشيو ششم

ارشيو هفتم

ارشيو هشتم

ارشيو نهم

ارشيو دهم

ارشيو يازدهم

ارشيو دوازدهم

 


 Blogroll Me!


 

خبرگزاري

 

SNN

 

IRIB NEWS

 

IRNA

 

ISNA

 

GHEST

 

BBC PERSIAN

 


 

اسلامي

 

رهنما

 

نورنت

 

حوزه

 

الشيعه

 

بنياد قران

 

تبيان

 

بلاغ

 

بانك اطلاعات اسلامي

 

اسلام هو

 

جستجو گر شيعي

 

رشد

 

اخبار شيعه

 

شيعه نت

 

پايگاه هاي شيعي

 

شيعه اسلام

 


 

ائمه

 

امام علي

 

امام حسين

 

امام رضا

 

حضرت مهدي

 

اجلاس مهدي

 

ظهور

 

منتظر

 


 

علما

 

امام خميني

 

أيت الله خامنه اي

 

آيت الله مصباح يزدي

 

آيت الله مطهري

 

آيت الله مكارم شيرازي

 

علامه فضل الله

 

آيت الله شاهرودي

 

سيد حسن نصرالله

 


 


 

 

مردي که حتي عرضه خودکشي نداشت

 

دهانش را کاويدند

اين شپشو ، همان « سردار قادسيه » است !!!


ديگر سايتها

 

افق

 

بسيجي

 

سبكبالان

 

صبح

 

كتابخانه جنگ

 

 

 


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0