تروریست

There was a time when they called us 'Ajams' [non-Arabs, or Persians], and we felt ashamed and wore turbans to look like the Arabs. They called us 'Rafidis' [a derogatory term used to refer to Shia Muslims],تا به روز سياه بنشينند and we concealed our love for our master [Imam Ali, cousin and son-in-law of Prophet Muhammad, and the first Shia Imam]. For years they attacked us and we only denied. Would anyone during those years come out and shout: 'Oh Tyrants! I am a Rafidi'? Yesterday, the tribe of blue-eyed blonds who had built a civilization out of hay and on the foundation of modern ignorance put chapeus on our heads so that we would be Westernized from head to toe. Those who would not comply were labeled 'reactionaries '. For years we tried to deflect this 'attack'. Today, they call any Muslim who sacrifices his life and fights to rub the nose of the arrogant and the bully into the dirt a terrorist. They are attacking and I'm now counter-attacking. So I shout: I'm an Ajam. I'm a Rafidi. I'm a reactionary. I'm a terrorist 

  ااسپتامبر - عکس اول

چرا « تروريــســت »؟

عده اي روزگاري به ما گفتند : عجم ! ننگمان امد . پس دستار بستيم تا چون عربها گرديم
روزگاري ديگر گفتند : رافضي ! پس ساليان دراز تقيه کرديم و عشق به مولايمان را پنهان ساختيم
پس براي ساليان سال انها « تک » کردند و ما فقط انکار کرديم . ايا در ان سالها کسي پيدا شد تا داد زند: که اي جباران عالم ! " من رافضي ام "
ديروز نيز قوم موبور چشم زاغ که بر پايه جاهليت مدرن تمدني پوشالي بنا کرده اند کلاه شاپو بر سرمان گذاشتند تا از فرق سر تا نوک پا فرنگي شويم . به انها که مطيع نشدند گفتند : مرتجع ! . سالها سعي کرديم تا اين « تک» را دفع کنيم
امروز به مسلماني که جانش را بکف گرفته پيکار مي کند تا پوزه مستکبر و قلدر را بخاک را بخاک بمالد مي گويند : تروريست !
انها « تک » مي کنند و من نه « پاتک » که بر « تک » شان « پاتک » مي زنم . پس فرياد ميزنم :
من عجم ام . من رافضي ام . من مرتجع ام .

من تروريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستم .

 


( نقد دين ستيزي و اشنايي بادين ستيزان )

 مطالب تروريست در وبلاگ « حق علي ( ع ) -  فدک فاطمه ( س ) »


توضيح : ضمن تشکر از جناب دوستدار بابت متن انگليسي ، عکسهاي حادثه ?? سپتامبر تزئيني است .

 ارشيوهاي تروريست ( لحظه اي ماوس را روي شماره ها نگه داريد تا از فهرست مطالب مطلع شويد ) :
اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم يازدهم دوازدهم

 

هو المنتقم

 

رهبر جديد حماس نيز پاداش يک عمر مبارزه را دريافت کرد .

تنها يک روز پس از حمايت صريح بوش رئيس جمهور امريکا و ( و بلر نيز ) اسرائيل اقدام به ترور رنتيسی کرد و بلافاصله نيز دولتمردان جهود اين خبر را بهم تبريک گفتند .و بلافاصله سخنگوی دولت امريکا از اين ترور استقبال کرد و انرا نه ترور بلکه دفاع مشروع و حق طبيعی اسرائيل ناميد .

برای کسانی که با ماهيت امريکا اشنا هستند اين موضوع اصلا بعيد بنظر نمی ايد ولی بايد برای گروه های مبارزی که  که  به عدالت جهانی امريکا !!! چشم اميد بسته اند بايد درس عبرتی باشد و موقع ان رسيده تا تمامی فلسطينی ها و اعراب خود را از قيد و بند کج فهمی رها کرده و دشمنشان را خوب بشناسند .

رهبر جديد حماس انتخاب شد . اين شخص هر کسی باشد بايد بداند که اگر در انتقام عجله نکند و ضربه ای کاری به دشمن وارد نسازد به سرنوشت « فتح » دچار خواهد شد و در نتيجه حماس نيز خواهد مرد .

پس به اميد انتقامی هر چه سريعتر ... تروريست هنوز هم به حماس اميد دارد ... وگرنه بايد روزی را شاهد باشيم که تمامی مطالب صفحه تروريست پر از اگهی تسليت باشد !

پيوند دوستان :

دفع بلای بوش به شيوه ابن سينا را در آرمانشهر حامد بخوانيد .

توسعه و توسعه يافتگی ( از شهيد اوينی ) را در وبلاگ اسلام - غرب بخوانيد . 

 

يا علی مدد 

 


حسن صباح

شروع قيام در عراق

بنام خدای رحمن و رحيم
 

 

 

اينکه بوش قيام شيعيان عراق را محکوم کرده اصلا مهم نيست و جزو وظايفش محسوب می شود . اصولا يکی از وظايف سياستمداران اعلام محکوميت است . بنده هم متقابلا اين عمل بوش را محکوم می کنم !

شکی نيست که صدر خاری در چشم امريکاست چون با ياران محدودش و بدون پشتگرمی به هيچ کشور و مرجعی بيش از يکهفته است که خواب را بر چشمان جبهه کفار حرام کرده است و اکنون  نجف در کنترل سپاهيان مهدی (عج ) ( جيش المهدی ) است و امروز که روز اربعين است امنيت کامل در کربلا و نجف بکمک سپاه مهدی و سپاه بدر برقرار بوده است .

اينکه مقتدی صدر کيست و يا اينکه با ايران در رابطه است يا نه اصلا مهم نيست همينطور که شکست يا پيروزی اين قيام مهم نيست چرا که اصولا عراق سرزمين قيام و برافراشته شدن عَلَمهای مبارزه است ، مهم اينست که امريکا با پديده های عراق اشنا شود و پتانسيل اين قيامها را درک کند . هرچند که اين سرزمين تا ابد نفرين شده است يا بايد مختار ها بران حکم برانند يا ابن زياد ها و ثقفی ها و ... صدام ها .

اينکه چرا مراجع قم سکوت کرده اند به تروريست مربوط نيست لابد وظيفه خود نمی دانند در کار ايت الله سيستانی دخالت نمايند ( هرچند امروز ايت الله نوری همدانی اين سد را شکست ) . اندازه خويشتنداری ايت الله سيستانی هم که اصلا معلوم نيست و فعلا همه را به خويشتنداری دعوت می کند .

انچه در ماجرای عراق مهم است اتحاد تند روهای شيعه و سنی است . اگر خوابی که امريکا برای تفرقه شيعه و سنی ديده  ، زنانه ( ! ) باشد و اگر شايعه ( خبر ) حمايت الزرقاوی از مقتدی صدر را در کنار اخبار قيام مردم فلوجه و شيعيان طرفدار مقتدی صدر قرار دهيم اگر خيلی دلمان برای امريکا می سوزد بايد آرزو کنيم که سربازانش شناگران قابلی باشند !

 

  • چند پيوند تروريستی :

۱- طرح 'بمبگذاری شيميايی' در بريتانيا خنثی شد.

۲ - القاعده: اسپانيا را جنهم مي‌كنيم .

  •  يک پيوند ويژه برای کسانی که پيغامگيرشان خوب کار نمی کند .

يا علی مدد .

 


حسن صباح

بت پرستی مدرن

هو العليم

من و مسعود دوستان قديمی هم هستيم و دوستی مان را مديون همين وبلاگ نويسی می دانيم . تقريبا از شروع به کار پرشين بلاگ با هم به همفکری پرداخته ايم و همين اواخر نيز بکمک هم وبلاگ « حق علی - فدک فاطمه » را راه اندازی کرده ايم که انصافا بيشتر زحمت اين وبلاگ بعهده ايشان بوده است . ( البته گاهی هم تنها خواننده بی سرو صدای مطالب هم بوده ايم )  گويا ايشان پس از نوشتن مطلب اخيرش براهی رفته که بايد او را در ميان « خيابانخواب » ها جستجو کرد ...

مطلب اخيرش مرا بياد صحبتی از يار انداخت که صحبت از جاهليت مدرنی که بر عقل و فکر انسان امروزی انهم بنام علم و اگاهی حکومت می کند ...

اگر در ديروز تاريخ ؛ سنگی را بجای خدا پرستش می کرديم ، امروز در عصر علم و اگاهی و پيشرفت تکنولوژی و بقول بعضی ها عصر فضا بتهای بيشماری ساخته ايم برای پرستش .

اگر در ديروز تاريخ ؛ انسان نااگاه موهومات را بجای خدا می گرفت در امروز تاريخ ؛ انسان نا خود اگاه ، خود را بجای خدا می انگارد .

اگر در ديروز تاريخ ؛ انسان متکبر خود را بجای خدا می انگاشت در امروز تاريخ انسان خود بزرگ بين،  نژاد خود را اصالت می بخشد و خدا يی می انگارد .

اگر در ديروز تاريخ ؛ انسان نا اگاه به ناشناخته هايش حق می داد تا سرنوشتش را تعيين نمايد ، در امروز تاريخ ؛ انسان مدرن و متفکر امروزی خود حقوقی بنام خود و برای خود دست و پا می کند تا تکليف سعادتش را ( که در باره اش هيچ نمی داند ) تعيين نمايد .

چه فرقی است بين « بت » ديروز و « بت » امروز ؟

امروز بت پرستی نيز مدرن شده است اما ماهيت همان است که بود ؛ بت پرستی مدرنيته ... بهتر است مطلب اخير اش شله را بخوانيد .

***

معروف است که يهود دين خشونت ، مسيحيت دين محبت  و اسلام دين قدرت است . اسلام تنها دينی است که دارای دستورات اخلاقی و اجتماعی و حکومتی است . تنها دينی که علاوه بر سعادت فرد ، برای سعادت جامعه نيز دستورات عملی ارائه کرده است و با قدرت تمام اين دستورات را پياده می کند و خواهد کرد چه اهل باطل بپذيرند و چه نپذيرند.

سخن استاد در همين زمينه :  اسلام هم دين شمشير است‏و هم دين محبت،هم دين خشونت است و هم دين نرمى.خشونت رادر جاى خود تجويز مى‏كند و نرمى را در جاى خود، و عظمت واهميت اسلام به همين است.اگر اسلام اينچنين نمى‏بود،يعنى اگرنمى‏گفت‏« زور را با زور جواب بدهيد،منطق را با منطق جواب‏بدهيد،در مورد محبت،محبت كنيد و حتى در جايى در مورد بدى هم‏محبت كنيد»آنوقت قبولش نداشتيم.اسلام هرگز نمى‏گويد اگر يك‏قلدر به يك طرف صورتت‏سيلى زد،آن طرف ديگر را بياور.

متن کاملتر

بر خلاف اناجيل که تنها سرگذشت عيسی بن مريم است و نيز بر خلاف تورات يا ساير کتب يهود که تنها سرگذشت گذشته و گذشتگان است ، قران ، کتاب مقدس ما مسلمانان علاوه بر سرگذشت گذشتگان و گريزهايی به تاريخ اسلام و زندگی پيامبر ، دارای دستورات اجتماعی و حکومتی و حتی نظريه های علمی و انسانشناختی است .

علاوه بر تفاسير علمای اسلامی ، در باره قران کتابهای متعددی توسط دانشمندان غربی و غير مسلمان نوشته شده که در ان به نظريه های علمی قران پرداخته شده و سعی شده تا مغايرت ايات با فرمولها و نظريه های علمی به اثبات رسيده و نرسيده اعم از علم نجوم و طبيعی و طب و ... را کشف نمايند ( از جمله همين کتاب « انجيل و تورات و قران و علم » ؛ دکتر بوکای که دوست عزيزم مسعود قلعه چندی پيش انرا معرفی کرده بود .) ... اينکه می گويند قران کتابی است جامع يعنی همين . يعنی در اين کتاب از هر رطب و يابسی می توان يافت ( از داستانهای جنسی گرفته تا عاليترين مراحل سلوک و عرفان ).

قران کتابی است تفسير پذير  و بهر گونه می توان تفسيرش کرد و اين خاصيت تفسير پذيری قران است که از ان کتابی جاويد ساخته است ... اما ابتدا بايد شناخت که تفسير (!!!) چيست ؟

توضيح : اين نوشتار تقديم به دوستی است که بزعم خود بتازگی شروع به تفسير سوره بقره کرده است و بدينوسيله دارد پنبه اسلام را می زند ! ( اينکه چرا از سوره گاو شروع کرده است و از سوره حمد صرفنظر کرده بخودش مربوط است ولی چندی پيش نيز يکی از همفکرانش به توضيح اين سوره پرداخته بود که کمال استفاده از ان بعمل امد!).

و اما يک تذکر :

 دو عقيده مخالف به هم انتقاد می کنند اما دو دشمن با هم دشمنی و جدال .

در امر «حق » و « باطل » ، انتقاد بی معنا و امری دروغين است و بين ايندو تنها « دشمنی » حکومت می کند . اين جدال از بدو خلقت جريان دارد و منبعد نيز ادامه خواهد يافت تا روز موعود .

بين حق و باطل خطی به وسعت بود و نبود در امتداد تاريخ کشيده شده است و هيچکسی روی خط نيست يا اينطرف هستند يا انطرف .در منطق اسلام  بايد در سنگر حق بود وگرنه باطل نابود شدنی است .

والسلام


حسن صباح

جنگ ترور

هوالمنتقم

  • جوخه های ترور اسرائيل ( البته با شليک موشک از هلی کوپتر ) شيخ احمد ياسين را ترور کردند و به شهادت رساندند .
  • در حالی که تمامی کشورهای جهان اين عمليات تروريستی را محکوم می کردند ( البته با درجات شدت متفاوت ) ، دولت امريکا طرفين را دعوت به خويشتنداری کرد !!!
  • امريکا قطعنامه شورای امنيت داير بر محکوميت ترور شيخ ياسين توسط اسرائيل را وتو کرد .

خبرگزاری های اروپايی تمام سعی خود را بکار می برند تا در مورد حادثه شهادت شيخ ياسين از واژه « ترور » استفاده نکنند . اينهم بعنوان نمونه !

اگر سری به پيوند بالا بزنيد متوجه می شويد که به اسانی از واژه « قتل » استفاده می کنند و جالبتر اينکه متوجه می شويم در پيش نويس اين قطعنامه ( شعبده بازی ) هم سعی شده است از واژه « ترور » استفاده نشود و اينبار نيز اقايان دلقک واژه ای مترادف پيدا کرده و بکار برده اند : « اعدام فرا قانونی !!! »‌ .

 

هدف اين وبلاگ از بدو راه اندازی ، ارائه تعريفی جامع و مستقل از واژه ترور بود که متاسفانه با واکنشهای زيادی مواجه شد . چه از طرف مرعوبين و چه از طرف مجذوبين غرب .

روزی که نوشتم از ديد اروپايی ها و امريکائيها - اردوگاه دشمنان اسلام - دو نوع ترور تعريف می شود ؛ ترور خوب و ترور زشت . ولی دوستانی پيدا شدند که منکر اين مسئله بودند .

روزی که رئيس جمهور امريکا ، عراقی ها تطميع می کرد که صدام را ترور نمايند تا بدينوسيله هزينه نابودی وی را پس انداز نمايد ، صدای هيچ کسی در نيامد اما درست در همان زمان وقتی يک فلسطينی از جان گذشته بخاطر وطن اشغال شده اش بمب بخود می بست و « اشغالگران جا خوش کرده » را به درک واصل می نمود حتی صدای بعضی از خودی ها بلند شد که اينها اعمال تروريستی است ! جالبتر اينکه وقتی صهيونيستها کودکان بی گناه فلسطينی را به گلوله بسته و کشتار می کردند همينها برای توجيه اعمال اين جهودان پست فرياد می کردند که خوب « جنگ » است و در جنگ گاهی هم کودکی يا بيگناهی کشته می شود . اگر جنگ است که هميشه و همه جا در فلسطين جنگ است و اگر ترور است که باز هم هر دو طرف دست به اعمال تروريستی می زنند ولی چرا در اين ميان فقط فلسطينی ها تروريستند ؟!

چرا بمب گذاری توسط يک شهادت طلب ـ بقول بعضيها بدليل عدم اشنايی به فرمولهای رياضی و شيمی و فيزيک و ... دست به عمليات شهادت طلبانه می زنند !!! - عمل تروريستی است ولی پرتاب موشک به مسجدی که در ان يک عليل مشغول عبادت است عمل « اعدام فراقانونی » ناميده می شود ؟!

اگر امروز اسرائيل ،  مجاهد بزرگ سيد نصرالله يا عرفات و يا رهبر جديد حماس را علنی تهديد به ترور می کند تنها و تنها به پشت گرمی اربابان خود می باشد . هرچند اگر قادر بود خيلی پيش از اينها سيد ما را همچون اسلاف شهيدش به شهادت رسانده بود .

بهر حال حماس انتقام خون شيخ ياسين را خواهد گرفت . انتقامی سخت که بقول معروف دير و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد و ما منتظريم تا بار ديگر حماس را غرنده چون شير ببينيم .

جهان بسوی يک « جنگ ترور » پيش می رود و اين پيشروی روز بروز شتاب بيشتری بخود می گيرد . ايا جنگ اينده  « جنگ ترور » - نه جنگ بر عليه تروريستها - خواهد بود ؟

 يا علی ! مددی .


حسن صباح

تبريک پاداش ياسين

بسم رب الشهداء

 

شيخ احمد ياسين بنيانگذار جنبش حماس نيز اجر و پاداش يک عمر مبارزه را دريافت کرد . شهادتش مبارک .

 پاداشی جز شهادت برای مجاهدان سبيل الله نمی شناسيم و برای ملت فلسطين نيز اين شهادت اجر بزرگی است ،  باشد که بيدارتر شوند و مجاهدتر .

اری ! گرچه تن عليل شيخ ياسين پيش معبود شتافت ولی روحش در فلسطين و فلسطينيان جريان دارد :

حماس باز هم چون ساليان اوج مبارزه خواهد خروشيد . اسرائيل از هم اکنون می لرزد .

 


حسن صباح

تبريکات

بسم الله الرحمن الرحيم 

 

سال نو بر همه ايرانيان مبارک باد 

 

يکسال گذشت . اين يکسال پر از غم و شادی . غم و شادی با هم ، به قول قديميها ؛ « يک چشمم گريان و چشم دگرم خندان ! » .

از اولين روزهای اغازين سال پيش اشغال عراق را شاهد بوديم که از سويی از اشغال يک کشور اسلامی بخصوص که حرمهای شريف ائمه در انجاست ، غمگين بوديم و از سوی از فلاکت و شکست صدام  - اين دشمن ديرينه ايران - خوشحال و شادمان .

از سويی از ادامه اشغال عراق ناراحت و از سوی ديگر از باز گشايی مسير کربلا و نجف شاد .

از سويی از کشت و کشتار مردم بی دفاع غمگين و از سوی ديگر از اينکه اردوگاه شيطان روز بروز نا امن تر می شود خوشحال .

از اينکه از محاصره کشور عزيزمان توسط شياطين ناراحتيم از اينکه کم کم بلاخره توانسته ايم شيطان را به کمينگاه بکشانيم خوشحال .

جنگ امريکا و تروريسم شدت گرفته و انشاءالله بزودی شدت بيشتری خواهد گرفت و شياطين بجان هم خواهند افتاد و بار ديگر ما از شکست هر دو طرف خوشحال خواهيم شد !

 برای ما شکست شيطان يا شيطانزادگان فرقی نمی کند !

 

  • گويا انفجار اسپانيا و نيز همچون انفجار در کربلا و نجف را به ريش القاعده بستند . و همين ماجرای انفجار در اسپانيا به يک پيروزی بزرگ برای القاعده و نيز عراق و شکست اردوگاه شيطان تبديل شد . و القاعده قول داده اند که باز هم حمله خواهند کرد وبر شدت ان خواهند افزود . انچه از شواهد بر می ايد اينست که القاعده خود را بازسازی کرده است .
  •    بار ديگر در عربستان  بين نيروهای دولتی و اعضای القاعده  درگيری خونين رخ داد که يکی از سران سرشناس القاعده کشته شد ( وقت پيدا کردن پيوند مربوطه را ندارم اما می توانيد روزنامه همشهری دو ، سه روز اخر سال را بخوانيد ).
  • درگيری نيروهای پاکستان ( قطعا با کمک نيروهای امريکايی و سيا و اينتر اینتليجنس سرويس !) با قبيله ای در مرز افغانستان که گمان می کنند يکی از مردان شماره ۱ يا ۲ القاعده را پناه داده اند پس از چند روز ادامه دارد و درگيری شدت پيدا کرده است ... منتظريم تا از نتيجه اين عمليات در سال جديد مطلع شويم ... اما از قرائن پيداست که اعضای اصلی القاعده را ما ( ؟؟؟!!!) به تله خواهيم انداخت !!! 
  •  و بالاخره کسانی که از درک شهادت طلبان عاجزند و روزگاری ادعا می کردند که چون بچه های فلسطينی قادر به حل معادلات رياضی نيستند و جذر و انتگرال نمی دانند دست به حملات انتحاری می زنند ! امروز از اينکه بمب گذارها جوانتر می شوند احساس نگرانی کرده اند !
 

خوش و خرم باشيد و سربلند


حسن صباح

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مسعود قلعه


نویسندگان
مسعود قلعه


آرشیو من
دی ٩٥
بهمن ٩۳
آذر ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
شهریور ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
دی ۸۳
مهر ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢
اسفند ۸۱
بهمن ۸۱
دی ۸۱
آذر ۸۱
آبان ۸۱
مهر ۸۱
شهریور ۸۱


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها

پشتيبان تروريست: لينکها ي سايتهاي مفيد
يکي از سايتهاي شيعه
سايت حوزه
محلي براي جوانان ايراني
بانک اطلاعات ايران

سايتي براي اموزش زبان

اموزش انلاين انگليسي

مترجم پارس

سايت دريچه

سايت خبري بازتاب

مستضعفين

مدارک علمي ايران

 

وبلاگهاي دوستان

 

حق علي - فدک فاطمه

الف

ارمانشهر

پايگاه بصير

سخني در باره تصوير 11سپتامبر


باور کنيد که حادثه 11سپتامبر را عملي انساني نمي دانم چه برسد به اينکه انرا عملي اسلامي بدانم . اما از اينکه اينبار توپ در زمين دشمن است خوشحالم . چرا نباشم ؟ مگر وقتي که امريکائي ها هواپيماي مسافري ما را با 290سرنشين بي گناه تکه تکه کردند ناراحت شدند که امروز من از ديدن اين صحنه ناراحت شوم؟ . مگر به فرمانده ناو ويسنس مدال افتخار ندادند ؟ از عملش راضي و خوشنود بودند که او را مفتخر به مدال شجاعت کردند . مگر سالها با حمايت از رژيم پهلوي خون اين مردم شريف را به شيشه نکردند ؟ مگر ناراحت شدند يا اکنون از کرده خود پشِمانند ؟ مگر جوشن و سهند و سبلان ما را ناجوانمردانه به قعر ابهاي نيلگون خليج فارس نفرستادند ؟ مگر ما به انها اعلان جنگ کرده بوديم ؟يا اينکه انها به ما اعلان جنگ کرده بودند ؟ دوستان جواني که جوشن و سهند و سبلان برايشان نامفهوم است مي توانند از حافظه بزرگتر هايشان کمک بگيرند يا از ارشيو روزنامه هاي مربوط به اواخر جنگ . دوستان من! جوشن وسهند و سبلان ناوچه هاي افتخار افريني بودند که با دلير مردانشان در روزهاي پاياني جنگ توسط ناوگانهاي پيشرفته امريکائي ها و با موشکهاي مدرن انها از راه دور هدف قرار گرفتند و ناجوانمردانه غرق شدندو... 
 

 عمده مطالب پيشين


 

ترورچيست وهدف از ايجاداين وبلاگ

ترورهم نوعي اسلحه است

اولين تعريف از ترور

ترورخوب و بد از ديد امريکائيها

نظر ايات عظام

نمونه اي از سريه هاي پيامبر خدا

سريه ترور کعب ابن اشرف بدستور رسول خدا
جنگ تروريستي

پيامبران کسي را به اشاره نمي کشند

سريه ترور سفيان ابن خالد بدستور پيامبر

مد پرستي ديروز و امروز

پايگاه ابو بصير

سريه کشتن ( ترور ) ابو رافع يهودي

سريه عمروبن اميه ضمري در کشتن ( ترور ) ابوسفيان

داستان ترور عبدالله ابن ابي ابر منافق مدينه


 


ارشيو طبقه بندي شده

ارشيو اول

ارشيو دوم

ارشيو سوم

ارشيو چهارم

ارشيو پنجم

ارشيو ششم

ارشيو هفتم

ارشيو هشتم

ارشيو نهم

ارشيو دهم

ارشيو يازدهم

ارشيو دوازدهم

 


 Blogroll Me!


 

خبرگزاري

 

SNN

 

IRIB NEWS

 

IRNA

 

ISNA

 

GHEST

 

BBC PERSIAN

 


 

اسلامي

 

رهنما

 

نورنت

 

حوزه

 

الشيعه

 

بنياد قران

 

تبيان

 

بلاغ

 

بانك اطلاعات اسلامي

 

اسلام هو

 

جستجو گر شيعي

 

رشد

 

اخبار شيعه

 

شيعه نت

 

پايگاه هاي شيعي

 

شيعه اسلام

 


 

ائمه

 

امام علي

 

امام حسين

 

امام رضا

 

حضرت مهدي

 

اجلاس مهدي

 

ظهور

 

منتظر

 


 

علما

 

امام خميني

 

أيت الله خامنه اي

 

آيت الله مصباح يزدي

 

آيت الله مطهري

 

آيت الله مكارم شيرازي

 

علامه فضل الله

 

آيت الله شاهرودي

 

سيد حسن نصرالله

 


 


 

 

مردي که حتي عرضه خودکشي نداشت

 

دهانش را کاويدند

اين شپشو ، همان « سردار قادسيه » است !!!


ديگر سايتها

 

افق

 

بسيجي

 

سبكبالان

 

صبح

 

كتابخانه جنگ

 

 

 


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0