تروریست

There was a time when they called us 'Ajams' [non-Arabs, or Persians], and we felt ashamed and wore turbans to look like the Arabs. They called us 'Rafidis' [a derogatory term used to refer to Shia Muslims],تا به روز سياه بنشينند and we concealed our love for our master [Imam Ali, cousin and son-in-law of Prophet Muhammad, and the first Shia Imam]. For years they attacked us and we only denied. Would anyone during those years come out and shout: 'Oh Tyrants! I am a Rafidi'? Yesterday, the tribe of blue-eyed blonds who had built a civilization out of hay and on the foundation of modern ignorance put chapeus on our heads so that we would be Westernized from head to toe. Those who would not comply were labeled 'reactionaries '. For years we tried to deflect this 'attack'. Today, they call any Muslim who sacrifices his life and fights to rub the nose of the arrogant and the bully into the dirt a terrorist. They are attacking and I'm now counter-attacking. So I shout: I'm an Ajam. I'm a Rafidi. I'm a reactionary. I'm a terrorist 

  ااسپتامبر - عکس اول

چرا « تروريــســت »؟

عده اي روزگاري به ما گفتند : عجم ! ننگمان امد . پس دستار بستيم تا چون عربها گرديم
روزگاري ديگر گفتند : رافضي ! پس ساليان دراز تقيه کرديم و عشق به مولايمان را پنهان ساختيم
پس براي ساليان سال انها « تک » کردند و ما فقط انکار کرديم . ايا در ان سالها کسي پيدا شد تا داد زند: که اي جباران عالم ! " من رافضي ام "
ديروز نيز قوم موبور چشم زاغ که بر پايه جاهليت مدرن تمدني پوشالي بنا کرده اند کلاه شاپو بر سرمان گذاشتند تا از فرق سر تا نوک پا فرنگي شويم . به انها که مطيع نشدند گفتند : مرتجع ! . سالها سعي کرديم تا اين « تک» را دفع کنيم
امروز به مسلماني که جانش را بکف گرفته پيکار مي کند تا پوزه مستکبر و قلدر را بخاک را بخاک بمالد مي گويند : تروريست !
انها « تک » مي کنند و من نه « پاتک » که بر « تک » شان « پاتک » مي زنم . پس فرياد ميزنم :
من عجم ام . من رافضي ام . من مرتجع ام .

من تروريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستم .

 


( نقد دين ستيزي و اشنايي بادين ستيزان )

 مطالب تروريست در وبلاگ « حق علي ( ع ) -  فدک فاطمه ( س ) »


توضيح : ضمن تشکر از جناب دوستدار بابت متن انگليسي ، عکسهاي حادثه ?? سپتامبر تزئيني است .

 ارشيوهاي تروريست ( لحظه اي ماوس را روي شماره ها نگه داريد تا از فهرست مطالب مطلع شويد ) :
اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم يازدهم دوازدهم

ترور هدفمند !!!

بنام خدا

پس از چند هفته بار ديگر اسرائيل دست به جنايت زد .  کرانه باختری ( جنين و نابلس ) را مورد تهاجم قرار داد و عده ای را کشت . فلسطينيان نيز در بيت المقدس اتوبوس حامل يهوديان را منفجر کردند که در ان ۲۰نفر از اسرائيلی ها کشته شدند ...
« گزارشهای دريافتی از اسراييل از اين تحول خبر می دهند که آريل شارون، نخست وزير اسراييل و اعضای کابينه امنيتی وی تصميم گرفته اند تا سياست جنجالی "ترور هدفمند" اعضای گروههای اسلامگرا را فعالتر نمايند.

تاکنون ايالات متحده از حق اسراييل برای دفاع از خود جانبداری کرده است و فشار خود را بر فلسطينی ها متمرکز نموده است
» منبع

 اسرائيل توسط  هلی کوپتر هايش ( يا هواپيمای « اف - ۱۶ » در شهر غزه اسماعيل ابو شنب - يکی از رهبران سياسی حماس - را بهمراه دو محافظش ترور کرد . فلسطينيان نيز شهرک های صهيونيست نشين را هدف خمپاره قرار دادند ... 

به اصطلاحات در زمينه « ترور و تروريسم » يک اصطلاح ديگر اضافه شده بوده که ما بيخبر بوده ايم :

ترور هدفمند !!!

 اگر ترور « هدفمند » باشد توسط غربيها و امريکائيها حمايت می شود و از تروريست حمايت بعمل می ايد و اگر ترور « غير هدفمند » باشد با تروريست مبارزه می شود . خوب  ؛ ما مسلمين هم که هميشه در « هدف » و «  هدف گيری » مشکل داريم !

لينک ها :

 


حسن صباح

ايا القاعده فعال شده است ؟!

بنام حق

براستی ايا بحران « قطع برق » امريکا نتيجه عمليات تروريتس گروه القاعده بود ؟

روزنامه القدس العربی نوشت : گردانهای ابوحفص مصری وابسته به سازمان القاعده ضمن بعهده گرفتن مسئوليت قطع برق در امريکا و کانادا در اطلاعيه شماره ۳ خود اعلام کردند : بنا بر دستور بن لادن برای ضربه زدن به اقتصاد امريکا ، اين گردان خطوط انتقال برق شهرهای شرق امريکا و کانادا را هدف قرار دادند که بر اثر ان ۵۰ميليون نفر از برق محروم شدند .

در اين اطلاعيه امده است : اين عمليات را که به مردم عراق هديه کرده اند و ... اين عمليات که باعث تعطيلی بورس نيويورک و ۹ نيروگاه اتمی شده است ٬ حداقل ۱۰ ميليارد دلار برای امريکا هزينه ايجاد کرده است در حالی که برای اين گردان تنها ۷ هزار دلار هزينه در بر داشته است .

اين گردان تهديد کرده اند که بزودی هديه ای برای مردم افغانستان و کشمير و قدس خواهند داشت .( انشاء الله بزودی - تروريست نيز منتظر است )

 روزنامه جام جم  مورخه ۲۸/۵/۸۲ نوشت : نوار صوتی سخنگوی القاعده از شبکه العربيه پخش شد که اعلام کرده بودند نيرو به عراق اعزام کرده اند و ... ايا عمليات انفجار مقر سازمان ملل (  بقول سخنگوی القاعده  : ضد اسلام ) نيز زير سر القاعده است ؟

البته اينکه ايا ادعای القاعده (  و البته اين گردان وابسته به القاعده ) صحت دارد يا نه بنده نظری ندارم ولی چنانچه در مطلب قبلی هم نوشتم اگر هم کار القاعده نباشد راهی است که در پيش پای انها قرار داده شده است اميد که بياموزند و بکار گيرند .  

بينديشيم و سوراخهای نفوذ به اين سيستم پوشالی را بيابيم تا در اينده بتوانيم کارسازی کنيم .

خبر ديگر اينکه : يک سازمان تحقيقاتی در انگليس اعلام اعلام کرد : به احتمال زياد ظرف ۱۲ ماه اينده يک حمله ديگر نظير حمله ۱۱ سپتامبر در امريکا رخ خواهد داد . ( باز هم انشاء الله )

يا علی مدد

 


حسن صباح

ترور نبی اکرم ( ص ) -۱-

بنام خدا

اينک به اعمال دشمنان که جهت ترور حضرت رسول اقدام کردند می پردازيم . بعنوان اولين نمونه ؛ داستان ترور پيامبر ( ص ) را توسط عمير بن وهب از روی تاريخ طبری با هم می خوانيم :

 

عمير بن وهب جمحی با صفوان ابن اميه در حجر نشسته بود . عمير بن وهب از شيطانهای قريش بود و از جمله کسانی بود که پيامبر و ياران وی را اذيت کرده بود و در مکه از او رنج ديده بودند . پسر وی وهب جزو اسيران بدر بود .

عمير از کشتگان به چاه افتاده بدر سخن بميان اورد و صفوان گفت :

- بخدا پس از انها زندگی خوش نباشد .

عمير گفت :

- راست گفتی اگر چنين نبود که قرضی دارم و ادای ان نتوانم و نانخورانی دارم که از پس خويش بر حال انها بيمناکم ، سوار می شدم و سوی محمد می رفتم و او را می کشتم که پسر من پيش انها اسير است .

صفوان ؛ قرض و هزينه معاش خانواده وی را گردن گرفت و عمير پس از اينکه شمشيرش را تيز کرد و زهراگين ساخت راهی مدينه گرديد .

عمير در حاليکه شمشير اويخته بود ، شتر خويش را بر در مسجد خوابانيد . عمر وی ديد و گفت :

- اين سگ دشمن خدا برای شری امده است اين همانست که که روز بدر بر ضد ما تحريک کرد و کس از ما کشت .

به پيامبر خبر داد که عمير در حالی که شمشير اويخته امده است و پيامبر دستور داد تا عمير را به پيشش بياورند .

عمر برفت و بند شمشير اورا که بگردن اويخته بود گرفت و با انصاريانی که با وی بودند گفت :

- پيش پيامبر در اييد و بنشينيد و مراقب اين خبيث باشيد که اطمينان از او نبايد داشت .

چون پيامبر عمير را ديد که عمر بند شمشيرش را گرفته بود دستور داد تا رهايش کنند و به عمير فرمود :

- پيش بيا !

او برسم جاهليت درود گفت :

- روزتان خوش !

پيامبر فرمود :

- ای عمير ! خدا درودی بهتر از درود تو به ما داده است يعنی سلام که درود اهل بهشت است .

- بخدا ای محمد ، تازه انرا می شنوم .

- برای چه امده ای ؟

- برای ازادی اين اسير امده ام که بدست شماست تا در باره وی کرم کنيد . 

- چرا شمشير اويخته ای ؟

- چه شمشيرهای بدی که کاری برای ما نساخت . (‌ منظور وی شکست در جنگ بدر بود )

- راست بگو برای چه امده ای ؟

- برای ازادی اسيرم امده ام .

پيامبر فرمودند :

- تو و صفوان بن اميه در حجر نشسته بوديد و کشتگان به چاه افتاده قريش را ياد کرديد و تو گفتی اگر قرض و نانخور نداشتم می رفتم و محمد را می کشتم و صفوان قرض و نانخور ترا بعهده گرفت که مرا بکشی و خدا ميان من و تو حايل است .

عمير گفت :

- شهادت می دهم که پيامبر خدايی ، وقتی از اسمان خبر می دادی ترا تکذيب می کرديم و نزول وحی را باور نداشتيم ، در اين گفتگو جز من و صفوان کس ديگری حضور نداشت و دانم که خدا انرا به تو خبر داد ه است ، سپاس خدای را که مرا به اسلام هدايت کرد و به اين راه کشاند .

انگاه شهادت حق گفت و پيامبر ( ص ) نيز دستور داد تا اسير وی را ازاد کنند و عمير به پيامبر رحمت عرض کرد :

- ای پيامبر خدا من می کوشيدم که نور خدای را خاموش کنم و کسانی را که بر دين خدا بودند به سختی ازار می کردم . دوست دارم که اجازه دهی سوی مکه روم و کسان را سوی خدا و اسلام دعوت کنم شايد خدا هدايتشان کند وگرنه ( همانطور که مسلمين را ازار می دادم ) ازارشان کنم .

پيامبر ( ص) موافقت فرمودند و ... چون عمير به مکه رسيد به دعوت اسلام پرداخت و هرکه را مخالفت او می کرد به سختی ازار می داد و بسيار کسان بدست وی مسلمان شدند .

 [منبع : تاريخ طبری ج ۳ و البته بيشتر کتب تاريخی ديگر ]

لينک : اگر علاقمند به حقايق دين هستيد سری به وبلاگ « حق - فدک » بزنيد .

يا حق


حسن صباح

از صاعقه ياد بگيريم !

بنام خدا

در امريکا چه خبر است ؟!

 ايا براستی فقط يک صاعقه باعث از کار افتادن نيروگاه برق شده است ؟ انچه که در اخبار سيما ديديم و شنيديم حاکی از اين بود که برق باعث فلج شدن نيويورک و  شش ايالت شمالی امريکا و نيز کانادا شده است . عده زيادی از مردم در اسانسورها و متروها گير افتاده اند . مخابرات مختل شده است . اب بسياری مناطق قطع می باشد . ترابری ريلی نيز از کار افتاده است . وسايل ارتباط جمعی قادر به پخش و ارسال امواج نيستند و اگر هم قادر به اينکار باشند مردم گيرنده ای ندارند . خبرنگار تلويزيون ج . ا . ا نيز اخبار را به نقل از راديو ترانزيستوری اعلام کرد . مردم شب را در پياده رو ها خوابيده اند ... و البته خود شاهد ترافيک شديد خيابانهای نيويورک از طريق سيما بودم .

bihran saeghe dar usa

اخبار در سايت سيمای جمهوری اسلامی ايران  

بنا به پيام تلفنی خبرنگار سيما در نيويورک وضعيت اين شهر بحرانی است و شايعه هايی مبنی بر حملات تروريستی در ميان مردم رعب و وحشت و اضطراب ايجاد کرده است که حتی تکذيب رئيس جمهور امريکا نيز نتوانسته است از شيوع اين شايعه جلوگيری نمايد ...

بهر حال اينکه اين بحران نتيجه يک حمله تروريستی است يا از عوارض تمدن مبتنی بر رايانه و ... می تواند درسی برای ما تروريستها باشد تا در اينده بتوانيم چون صاعقه عمل کنيم .

( گويا خيلی هااز جمله سايت فارسی بی بی سی  نيز با بحران صاعقه روبرو شده اند چون تا اين لحظه که ساعتها از وقوع ان گذشته است هنوز در سايتشان اثری از اخبار اين بحران ديده نمی شود حال انکه در درگيری های خرداد ماه تهران ؛ قبل از شروع درگيری ؛ خبر ان با عکس و تفضيلات در اين سايتها پو شش داده می شد ! )

اميدواريم که درسی نيز از صاعقه اموخته باشيم .

لينک :  ما را در وبلاگ حق - فدک ياری کنيد .

يا علی مدد   


حسن صباح

ياداوری سريه های پيامبر در زمينه ترور دشمنان

بنام خدا

دوستانی که از ابتدا با تروريست همراه بودند اگاهند که پيش از اين در مورد سريه هايی که در صدر اسلام و بدستور شخص پيامبر ( ص )  برای کشتن ( ترور ) دشمنانی که بر عليه پيامبر و دين نوپای اسلام توطئه می کردند مطالبی به نقل از کتب معتبر مربوط به تاريخ اسلام  نقل کرديم که به تعداد هفت سريه رسيد هرچند مطالب ديگری نيز بود که بعلت موثق نبودن کتاب يا راوی مربوطه به انها پرداخته نشد .

سريه هايی که پيامبر اکرم ( ص ) سپاه اسلام يا يکی از مسلمانان را برای کشتن ناگهانی ( بنا به تعريف امروزی : ترور ) يکی از دشمنان اسلام گسيل می کردند بدينقرار است :

۱ - سريه عميربن عدی برای کشتن عصماءدختر مروان ( شاعره ای که هجو اسلام می کرد )

۲- سريه سالم بن عمير برای کشتن ابو عفک يهودی يکصدو بيست ساله که او نيز شاعری هجو گو بر عليه اسلام و مسلمين بود .

۳ - سريه محمدبن مسلمه برای کشتن کعب بن اشرف يهودی که در مکه با شعرهايش قريش را بر ضد مسلمانان تحريک می کرد و در مدينه بر عليه زنان مسلمين شعرهای هجو می سرود .

۴ - سريه عبدالله بن عتيک بر سر ابورافع يهودی که در جنگ خندق به مسلمانان خيانت کرده و احزاب قريش را حمايت و به جنگ با مسلمين تحريک کرده بود .

۵- سريه عبدالله بن انيس انصاری برای کشتن سفيان بن خالد که مردمی را برای جنگ با رسول خدا گرداورده بود .

۶- سريه عمرو بن اميه ضمری برای کشتن ابوسفيان سرور مشرکين مکه

۷- دستورهای خاصی که در فتح مکه به مسلمين داده بودند که اين افراد را هرجا يافتيد بکشيد ( بی محاکمه و پرس و جو و چون و چرا ) :

- عبدالله بن سعد ابی سرح که اسلام اورده و بعد از اسلام برگشته بود ( وی برادر رضاعی عثمان بود و عثمان وساطت وی را کرد و در همين مورد بود که پيامبر فرمودند : پيامبران کسی را به اشاره نمی کشند . ).

- عبدالله بن خطل که اسلام اورده بود و وقتی پيامبر وی را برای جمع اوری زکات فرستاده بود وی بعلت کوتاهی غلامش از دستور وی ؛ غلام را کشته و از اسلام برگشته و به مکه پناه بده بود و نيز دو کنيز اوازه خوان داشت که هجای پيغمبر می کردند و پيامبر دستور قتل کنيزان را نيز صادر کرده بود .

- ساره کنيز يکی از مطلبيان که پيامبر را اذيت می کرده( که برايش امان گرفتند و پيامبر وی را بخشيد ) .

- حويرث بن نقيذ بسبب اينکه پيامبر را در مکه اذيت کرده بود ( قابل توجه بعضی دوستان که بدانند پيامبر برای بعضی از اين ازار کنندگان رئوف و با گذشت و در مورد بعضی ديگر بسيار خشن و قاطع بودند و انتقام سختی گرفتند) که بدست علی ( ع ) کشته شد .

 - مقيس بن صبابه که به انتقام خون برادرش يک انصاری را کشته و از ترس مجازات پيامبر به قريشيان پناهنده شده و از اسلام برگشته بود .

- عکرمه بن ابوجهل که به يمن گريخت و به وساطت زنش بخشوده شد .

- هند ( جگرخوار ) دختر عتبه بن ربيعه و زن ابوسفيان که بطور ناشناس در بين زنان مکه به حضور حضرت رسيده و پس از اسلام اوردن خود را شناساند و نجات يافت .

(منبع تمامی موارد بالا : تاريخ طبری ج۳ص۱۱۸۷الی۱۱۸۹)

و البته در مورد شايعه دستور قتل عبدالله بن ابی سرور منافقين مدينه  -که پسرش پس از شنيدن اين شايعه خود داوطلب کشتن پدرش شد که پيامبر اين شايه را تکذيب فرمودند - نيز مطالبی عنوان شد که برای مطالعه تفضيل اين موارد بطور يکجا می توانيد به اينجا سری بزنيد .

اين موارد را برای ياداوری مطالب گذشته خدمت دوستان عزيز اوردم تا در مطالب بعدی به موضوع ترور پيامبر توسط دشمنان اسلام بپردازم .

حاشيه : پيامی در مورد حاشيه مطلب قبل از برادران حقيقت ياب دريافت نکردم !

توصيه : مطلب زيبای کشتی نوح وبلاگ جناب حامد ( ارمانشهر ) را حتما بخوانيد و لذت ببريد .

خبر : وبلاگ حق - فدک توسط اقای مسعود قلعه راه اندازی شد . برای اشنايی با اين وبلاگ و نيز هدف از راه اندازی يک سری به ان بزنيد . 

يا علی مدد


حسن صباح

انفجار در اندونزی / تهديد جديد القاعده / توصيه / حاشيه

بنام خدا

انفجار در اندونزی

باز هم در پهناورترين کشور اسلامی  ( اندونزی ؛ کشور که جوانانش بی محابا پيراهنهای مصور به تصوير بن لادن را می پوشند ) شاهد يک حمله  به اهداف امريکای جنايتکار بوديم .  اينبار يک هتل امريکايی هدف اين عمليات تروريستی بود که تاکنون ۱۳نفر کشته و ۱۴۷نفر زخمی شده اند .به اميد روزی که خاک تمامی کشورهای اسلامی از لوس وجود ناپاکان پاک گردد .( اصل خبر )

enfejar andonozi 

جنگ واقعی القاعده کی اغاز می شود ؟

روز قبل شبکه تلويزيونی العربيه پيام صوتی مرد شماره ۲ القاعده ( ايمن الظواهری ) را مبنی بر هشدار به امريکا در مورد بد رفتاری و محاکمه زندانيان القاعده در زندان گوانتانامو را پخش کرد . وی خطاب به امريکائيها گفت : جنگ واقعی هنوز اغاز نشده است .

توصيه : به سايت مربوط به خبرنگاران ( مستند سازان ) اسير در دست امريکائيهای اشغالگر سری زده و با اثار انها اشنا شده و نيز اخبار مربوط به ايندو را پيگيری نماييد .

mostanad sazan

حاشيه : اينروزها بيشتر از متن  به حاشيه پرداخته ام که البته دليل ان احساس نياز و انجام تکليف بوده است . در قسمت « پيامهای ديگران » مطلب قبلی پيامهای زيادی دريافت کردم که بيشتر اين پيامها مربوط به دوستی بود که لااقل حسنی که داشت اقای قلعه را خنداند و فکر می کنم که زحمت يک تحقيق سنگين را متوجه اقای دوستدار نمود و بهر حال از نظر بنده هم ارزش خواندن و خنديدن را داشت !

و اما دوستان « گروه حقايق دين » دو پيغام گذاشته بودند که اولی را درک نکردم ( نامفهوم بود ) و بابت دومی متشکرم و البته ادرس مطلب فوق را نيز اصلاح و تکميل کردم ( هرچند اگر اين دوست عزيز کمی بخود زحمت می دادند در همين جلد ۴ براحتی می توانستند مورد فوق را پيدا کنند .

در ضمن در يکی از بحث ها که اين گروه حقيقت ياب ( ! ) با يکی از دوستان ( بنظرم جناب قلعه- وبلاگ الف  ) داشتند خواستار ادرس مربوط به حديث پنجشنبه ( بقول دوستان حديث قرطاس ؟!) در تاريخ طبری شده بودند که اتفاقا در همين جلد ۴ صفحه ۱۳۲۰تاريخ طبری می توانند انرا بيابند . 

يا علی مدد 

   


حسن صباح

گل ياس پهلو شکسته

بنام خدا

گل ياس را پهلو شکستند !

ناگهان از درون خانه پيغمبر صدای شيون بر می خيزد . پيغمبر خدا بديدار خدا رفت ! مسلمين از مهاجر و انصار در ميان موج گريه و اه و افسوس لحظه های پر اضطراب را سپری می کنند . انها هرگز به زندگی پس از پيغمبر فکر نکرده اند و دنيای بدون نبی اکرم را هرگز تصور هم نمی کردند ...

هنوز بهت و حيرت و اضطراب بيرون نيامده اند و اشک و اه و گريه و فغان در سراسر مدينه حکم فرماست که عده ای مشکوک در زير سقفی گرد امدند تا جانشينی برای پيغمبرانتخاب کنند پيغمبری  که تا چند لحظه پيش مرگ وی را دروغ می دانستند و مدعی عروج وی بودند ( چون عروج عيسی مسيح !‌) و فرياد می کردند که هر که بکويد پيغمبر مرده است دست و پايش را می برند !

چه مصلحتی باعث شد تا اين قوم مشکوک با اين سرعت و بدون حضور السابقون و ال هاشم و بزرگان قوم مهاجر و انصار اينطور عجولانه و دزدانه زير سقف سقيفه گرد ايند و بسرعت جانشينی برای پيامبر از دنيا رفته انتخاب نمايند و بقيه مردم را وادار به بيعت با وی نمايند ؟ چرا اينهمه شتاب و عجله ؟؟؟!!!

وقايع بعدی علت اين شتاب و عجله را معلوم و نيت پليد اين وحشيان قدرت طلب دون را نمايان ساخت :

دزدانه بر سر حقيقت تاختند و انگاه که مردم سرگردان و مضطرب را با خويش همراه ساختند بنای قلدری و گردنکشی برای اهل بيت پيامبر گذاشتند و ...

« انصار گفتند ما جز با علی بيعت نمی کنيم . عمربن خطاب به خانه علی ( ع ) رفت ،طلحه و زبير و گروهی از مهاجران در انجا بودند . گفت بخدا قسم اگر برای بيعت با ابوبکر بيرون نياييد شما را اتش خواهم زد . زبير با شمشير کشيده بيرون امد پايش لغزيد و برو در افتاد مردم بر سر وی ريختند و او را گرفتند ...»

طبری جلد ۴ص۱۸۱۸

[ با عرض پوزش از دوستان و تشکر از برادران گروه حقايق دين ادرس صحيح و تکميلی : تاريخ طبری جلد چهارم - صفحه ۱۳۲۸( اخرين پاراگراف ) و ادامه در صفحه ۱۳۲۹- ترجمه ابوالقاسم پاينده - چاپ دوم تاريخ چاپ ۱۳۶۲]

براستی علی ( ع ) و خانواده پيغمبر ( ص ) چه گناهی کرده بودند که بايد انانرا اتش زد ؟

مورخين مختلف حمله به خانه دختر پيغمبر را بگونه های مختلف نوشته اند ؛ بعضی تا به اخر ماجرا را نوشته اند . بعضی تا انجايی که به دين و ايمانشان لطمه نخورد نوشته اند ! و بعضی نيز تنها صحنه  جنايت بزرگ قوم مصلحت انديش حقيقت کش را سانسور کرده اند که شايد شرم و حيا مانع شده است تا حديث اتش و  حريم رسول و درو ديوار و مسمار را بنويسند .

به حريم رسول خدا وحشيانه تاختند و گل ياس را پهلو شکستند و کرار را دست بستند تا ...

اين اولين حمله دشمنان پيغمبر و به حريم اهل بيت بود ولی اخرين نبود . بازهم بر عليه علی شوريدند و انگاه که خدا با شهادت جان علی را از دست اين قوم رهانيد اين قوم در زير پرچم فرزند ابوسفيان ـ اين دشمنترين شخص به پيغمبر - مجتمع شدند و انسال را سال سنت و جماعت خواندند و ... روزی ديگر نيز زير پرچم پسر معاويه بن ابوسفيان بر تمامی اهل بيت پيامبرشان تاختند و ...

شهادت بانوی هردو عالم را به تمامی دوستداران حق و حقيقت تسليت عرض می نمايم . هميشه تاريخ منتظر شمشير انتقامی هستيم که در انروز شوم  از نيام  بيرون نيامد.

 

يک پرده از تاريخ :

 ابن ابی الحديد معتزلی در مورد ماجرای فدک   می نويسد :

از علی بن فارقی مدرس مدرسه غربی بغداد پرسيدم :

-فاطمه ( س ) راست می گفت ؟

- اری

- اگر راست می گفت چرا فدک را بدو بر نگرداندند؟

- اگر انروز فدک را بدو می دادند فردا خلافت شوهر خود را طلب می کرد و او هم نمی توانست سخن وی را نپذيرد . چه قبول کرده بود که دختر پيغمبر هرچه می گويد راست است .

 

سوال : « جنگجويان غير قانونی » چگونه اصطلاحی است ؟ « جنگجويان قانونی » چه کسانی هستند يا به چه کسانی اطلاق می شود ؟

براستی ايا حاکمين کاخ سفيد برای کسانی که می خواهند با انها بجنگند مجوز قانونی صادر می کنند که به کسانی که فاقد اين مجوز هستند اصطلاح « جنگجويان غير قانونی » داده است ؟؟؟!!!

درددل تروريست :  از بزرگترين افتخار ات ما ايرانی ها اينست که قاتل گل ياس را ما ترور کرديم .

يا علی مدد   


حسن صباح

جنايت عليه جنايت / القاعده در ايران ؟؟!!!

بنام خدا

بازهم از القاعده خبری منتشر شد : اينبار منبع خودمان هستيم .

القاعده در زندانهای ايران

ظاهرا وزير کشور و نيز وزير اطلاعات اعلام کرده اند که بعضی از نيروهای القاعده در ايران در بازداشت هستند از جمله سخنگوی اين گروه ( سليمان ابو غيث ) که گويا ايران خواهان استرداد وی به کشور زادگاهش ( کويت ) است و اين کشور از  تحويل نامبرده امتناع می کند و ايران نيز هرگز وی را مستقيما به امريکا تحويل نخواهد داد . تنها راه چاره تحويل وی به کشور افغانستان است که وزير کشور به ان اصرار دارد .

 ايا ايران خواهد توانست اعضای القاعده را با اعضای سازمان منافقين خلق معاوضه نمايد و ايا اصلا بفکر بده و بستان هستيم يا نه ؟

سر ابن زياد در برابر ...

حتما ماجراهای سران بريده و کاخ کوفه را شنيده ايد اينبار نيز تاريخ ...

چند روزی است که مرگ پسران صدام ( عدی و قصی ) بدست نيروهای امريکايی در موصل خبر داغ مطبوعات و سايتهای مختلف است و امروز عکس جنازه های انها بدست نيروهای امريکايی منتشر شد . در اينجا يک نمونه از اين عکسها و نيز خبر مربوط به انرا  می توانيد ببينيد و بخوانيد .

جنايت در برابر جنايت

يک ايرانی در کانادا بدست پليس لباس شخصی از پای در امد و کشته شد . چند روز پيش نيز خبرنگاری ايرانی الاصل تبعه کانادا در ايران بدست نيروهای امنيتی (  هنوز در پرده ابهام ) و در اثر ضربه مغزی  کشته شد. دو ايرانی بدست دو دولت متفاوت کشته شدند و برخوردهای متفاوتی با اين دو جنايت شد هم از طرف دولتها و هم از طرف مطبوعات و مردم .

حاشيه : با اينکه دوستان گروه حقايق دين( ! ) جريان حقيقت را يکطرفه کرده اند! و مطالب وبلاگشان را در وبلاگهای ديگران کپی می نمايند ( « پيامهای ديگران » وبلاگ خودشان را مسدود کرده و در وبلاگهای ديگران نيز  بدون اينکه به سوالات جواب دهند به درج مطالب خويش  اصرار دارند ) ولی دوستانی که مايل هستند می توانند ادامه بحث مربوط به « فدک » و حق طلبی حضرت زهرا ( س ) را در قسمت « پيامهای ديگران » قسمتهايی از خطبه حضرت زهرا ( س ) در وبلاگ الف پی بگيرند .

يا علی مدد  


حسن صباح

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مسعود قلعه


نویسندگان
مسعود قلعه


آرشیو من
دی ٩٥
بهمن ٩۳
آذر ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
شهریور ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
دی ۸۳
مهر ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢
اسفند ۸۱
بهمن ۸۱
دی ۸۱
آذر ۸۱
آبان ۸۱
مهر ۸۱
شهریور ۸۱


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها

پشتيبان تروريست: لينکها ي سايتهاي مفيد
يکي از سايتهاي شيعه
سايت حوزه
محلي براي جوانان ايراني
بانک اطلاعات ايران

سايتي براي اموزش زبان

اموزش انلاين انگليسي

مترجم پارس

سايت دريچه

سايت خبري بازتاب

مستضعفين

مدارک علمي ايران

 

وبلاگهاي دوستان

 

حق علي - فدک فاطمه

الف

ارمانشهر

پايگاه بصير

سخني در باره تصوير 11سپتامبر


باور کنيد که حادثه 11سپتامبر را عملي انساني نمي دانم چه برسد به اينکه انرا عملي اسلامي بدانم . اما از اينکه اينبار توپ در زمين دشمن است خوشحالم . چرا نباشم ؟ مگر وقتي که امريکائي ها هواپيماي مسافري ما را با 290سرنشين بي گناه تکه تکه کردند ناراحت شدند که امروز من از ديدن اين صحنه ناراحت شوم؟ . مگر به فرمانده ناو ويسنس مدال افتخار ندادند ؟ از عملش راضي و خوشنود بودند که او را مفتخر به مدال شجاعت کردند . مگر سالها با حمايت از رژيم پهلوي خون اين مردم شريف را به شيشه نکردند ؟ مگر ناراحت شدند يا اکنون از کرده خود پشِمانند ؟ مگر جوشن و سهند و سبلان ما را ناجوانمردانه به قعر ابهاي نيلگون خليج فارس نفرستادند ؟ مگر ما به انها اعلان جنگ کرده بوديم ؟يا اينکه انها به ما اعلان جنگ کرده بودند ؟ دوستان جواني که جوشن و سهند و سبلان برايشان نامفهوم است مي توانند از حافظه بزرگتر هايشان کمک بگيرند يا از ارشيو روزنامه هاي مربوط به اواخر جنگ . دوستان من! جوشن وسهند و سبلان ناوچه هاي افتخار افريني بودند که با دلير مردانشان در روزهاي پاياني جنگ توسط ناوگانهاي پيشرفته امريکائي ها و با موشکهاي مدرن انها از راه دور هدف قرار گرفتند و ناجوانمردانه غرق شدندو... 
 

 عمده مطالب پيشين


 

ترورچيست وهدف از ايجاداين وبلاگ

ترورهم نوعي اسلحه است

اولين تعريف از ترور

ترورخوب و بد از ديد امريکائيها

نظر ايات عظام

نمونه اي از سريه هاي پيامبر خدا

سريه ترور کعب ابن اشرف بدستور رسول خدا
جنگ تروريستي

پيامبران کسي را به اشاره نمي کشند

سريه ترور سفيان ابن خالد بدستور پيامبر

مد پرستي ديروز و امروز

پايگاه ابو بصير

سريه کشتن ( ترور ) ابو رافع يهودي

سريه عمروبن اميه ضمري در کشتن ( ترور ) ابوسفيان

داستان ترور عبدالله ابن ابي ابر منافق مدينه


 


ارشيو طبقه بندي شده

ارشيو اول

ارشيو دوم

ارشيو سوم

ارشيو چهارم

ارشيو پنجم

ارشيو ششم

ارشيو هفتم

ارشيو هشتم

ارشيو نهم

ارشيو دهم

ارشيو يازدهم

ارشيو دوازدهم

 


 Blogroll Me!


 

خبرگزاري

 

SNN

 

IRIB NEWS

 

IRNA

 

ISNA

 

GHEST

 

BBC PERSIAN

 


 

اسلامي

 

رهنما

 

نورنت

 

حوزه

 

الشيعه

 

بنياد قران

 

تبيان

 

بلاغ

 

بانك اطلاعات اسلامي

 

اسلام هو

 

جستجو گر شيعي

 

رشد

 

اخبار شيعه

 

شيعه نت

 

پايگاه هاي شيعي

 

شيعه اسلام

 


 

ائمه

 

امام علي

 

امام حسين

 

امام رضا

 

حضرت مهدي

 

اجلاس مهدي

 

ظهور

 

منتظر

 


 

علما

 

امام خميني

 

أيت الله خامنه اي

 

آيت الله مصباح يزدي

 

آيت الله مطهري

 

آيت الله مكارم شيرازي

 

علامه فضل الله

 

آيت الله شاهرودي

 

سيد حسن نصرالله

 


 


 

 

مردي که حتي عرضه خودکشي نداشت

 

دهانش را کاويدند

اين شپشو ، همان « سردار قادسيه » است !!!


ديگر سايتها

 

افق

 

بسيجي

 

سبكبالان

 

صبح

 

كتابخانه جنگ

 

 

 


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0