تروریست

There was a time when they called us 'Ajams' [non-Arabs, or Persians], and we felt ashamed and wore turbans to look like the Arabs. They called us 'Rafidis' [a derogatory term used to refer to Shia Muslims],تا به روز سياه بنشينند and we concealed our love for our master [Imam Ali, cousin and son-in-law of Prophet Muhammad, and the first Shia Imam]. For years they attacked us and we only denied. Would anyone during those years come out and shout: 'Oh Tyrants! I am a Rafidi'? Yesterday, the tribe of blue-eyed blonds who had built a civilization out of hay and on the foundation of modern ignorance put chapeus on our heads so that we would be Westernized from head to toe. Those who would not comply were labeled 'reactionaries '. For years we tried to deflect this 'attack'. Today, they call any Muslim who sacrifices his life and fights to rub the nose of the arrogant and the bully into the dirt a terrorist. They are attacking and I'm now counter-attacking. So I shout: I'm an Ajam. I'm a Rafidi. I'm a reactionary. I'm a terrorist 

  ااسپتامبر - عکس اول

چرا « تروريــســت »؟

عده اي روزگاري به ما گفتند : عجم ! ننگمان امد . پس دستار بستيم تا چون عربها گرديم
روزگاري ديگر گفتند : رافضي ! پس ساليان دراز تقيه کرديم و عشق به مولايمان را پنهان ساختيم
پس براي ساليان سال انها « تک » کردند و ما فقط انکار کرديم . ايا در ان سالها کسي پيدا شد تا داد زند: که اي جباران عالم ! " من رافضي ام "
ديروز نيز قوم موبور چشم زاغ که بر پايه جاهليت مدرن تمدني پوشالي بنا کرده اند کلاه شاپو بر سرمان گذاشتند تا از فرق سر تا نوک پا فرنگي شويم . به انها که مطيع نشدند گفتند : مرتجع ! . سالها سعي کرديم تا اين « تک» را دفع کنيم
امروز به مسلماني که جانش را بکف گرفته پيکار مي کند تا پوزه مستکبر و قلدر را بخاک را بخاک بمالد مي گويند : تروريست !
انها « تک » مي کنند و من نه « پاتک » که بر « تک » شان « پاتک » مي زنم . پس فرياد ميزنم :
من عجم ام . من رافضي ام . من مرتجع ام .

من تروريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستم .

 


( نقد دين ستيزي و اشنايي بادين ستيزان )

 مطالب تروريست در وبلاگ « حق علي ( ع ) -  فدک فاطمه ( س ) »


توضيح : ضمن تشکر از جناب دوستدار بابت متن انگليسي ، عکسهاي حادثه ?? سپتامبر تزئيني است .

 ارشيوهاي تروريست ( لحظه اي ماوس را روي شماره ها نگه داريد تا از فهرست مطالب مطلع شويد ) :
اول دوم سوم چهارم پنجم ششم هفتم هشتم نهم دهم يازدهم دوازدهم

ترورهای تاريخی

بعضی از ترورهای تاريخ را که همه انها را شنيده اند :
نرون پس از ساليان دراز ديکتاتوری در پارلمان بدست نا پسريش کشته شد .
خليفه دوم عمر بدست ابو لولو ايرانی ( و گويا به تحريک اشراف ) ترور شد .
امام علی ( ع) بدست باقيمانده خوارج ترور شد و شهيد گرديد .
امام حسن (ع) بدست نيروهای تند رو لشگرش ترور شد و لی جان سالم بدر برد و در نهايت مظلومانه بدست زنش شهيد گرديد .
و بسیاری ترورهای دیگر که براستی مسیر تاریخ را تغییر دادند که با لشگر کشی های بزرگ امکان نداشت .
در سالیان دور نیز مردی بزرگ با همین حربه ترور برایران و نیز دنیای اسلام سایه وحشت گستردکه با نام او اکثریت اشنا هستند . حسن صباح
و در عصر خودمان و تاریخ خودمان ترورهای زیادی داشتیم چه ترورهای فدائیان اسلام و چه ترور شهدای انقلاب از جمله شهید رجایی و بهشتی و ...و در نهایت هم ۱۱سپتامبر و عمل فلسطینیها.
حال سوال اینست ؟
ترور خوب است یا بد ؟
اینکه ما ترور کنیم خوب است و اینکه دیگران ما را ترورکنند بد است ؟
اصلا چه تروری خوب و چه تروری بد است ؟
اصلا ایا ترورخوب و بد داریم ؟
بعد از این نمونه هایی از ترور را خواهم اورد( با مدرک) تا با شرایط و علل ترور بیشتر اشنا شده و به مرور با اصول ترور بیشتر اشنا خواهیم شد .و ملاحظه خواهیم کرد که چه تروری ترور است و چه تروری بقولی ناجوانمردانه و ادمکشی ...
راستی ترور شرعی داریم یا نه ؟
ایا شرع امر به ترور کرده است ؟
ایا عقل اصلا تروررا تائید می کند ؟
ایا پیامبر یا معصومین ما دستور ترور صادر کرده اند ؟
براستی چرا مسلم ابن عقیل در منزل هانی از ترور ابن زیاد منصرف شد و انرا ناجوتنمردی تشخیص داد ؟
از دوستانی که به این وبلاگ سر میزنند تقاضا دارم کمی در این مورد مطالعه داشته باشند و با بنده همراه شوندتا جواب سوالهای بالا را پیدا کنیم .
تا بعد ...


حسن صباح

يک سوال

از خود می پرسم ( البته اگر از خود پرسيدن ازاد باشد و حقوق بشر را نقض نکند ) :
ايا داشتن ابزاری که در يک ان صدها هزار انسان بی دفاع و ضعيف را قتل عام ميکند و عوارض بسيار مخربی بر زيستگاه انسان برجای می گذارد ( انچه در هيروشيما و ناکازاکی اتفاق افتاد ) ناجوانمردانه و ناقض حقوق بشر هست يا نه ؟
ايا داشتن انواع زيادی از اين ابزار بد است ؟
برای داشتن اين سلاح امريکا بخود می بالد و ديگران را از داشتن ان ممانعت ميکند و دستيابی به اين سلاح بخصوص برای مسلمانان ممنوع است و این رابرای امنيت جهان و امريکا و دوستان امريکا می خواهد .
داشتن اين ابزار قتل عام انهم فقط برای امريکا افتخار افرين است و در جهت انيت و اسايش ....
سوال ديگر :
اينکه شخصی يا گروهی که ضعيف هستند و حقشان پايمال شده و هيچ سلاحی برای جنگيدن ندارند و حتی دشمن قدرتمند تا دندان مسلح اجازه داشتن ساده ترين ابزار و سلاح را برای دفاع از خود به او نمی دهد برای دفاع از خود مثلا با مشت به دماغ اين دشمن قدرتمند بکوبد اين بد است و مذموم و ناجوانمردانه و ضد حقوق بشر ؟
پس سوال اينست :
چرا سياستمداری قلدر حق خود ميداند که با فشار دگمه ای صدها هزار انسان بيگناه را قتل عام کند ولی اگر این انسانهای ضعیف مشتی به یک سیاستمدار بزند پس کار بدی کرده است و ...

حسن صباح

ترور هم یک نوع اسلحه است

در سالگرد ۱۱سپتامبر بوش برای مردمش سخنانی ایراد کرد از جمله اینکه ؛ پس از یکسال ما قویتر شده ایم گرچه غمگین تر شده ایم ؛ و ... بعضی صحبتهای مستکبرانه و قلدر مابانه ولی انچه مد نظر بنده است اینکه او گفت که ما سالها می خواستیم که برای دفاع از امنیت کشورمان قویترین ارتش و پیشرفته ترین تجهیزات را داشته باشیم مدرن ترین موشکها و ضد موشکها و... و سعی کردیم تا دشمنانمان به این تجهیزات که بتوانند امریکا و دوستان امریکا را تهدید کنند دست نیابند [ توجه کنید که چه میگوید خودشان داشته باشند ولی برای دیگران قبیح است که انچه انها دارند داشته باشند ] ولی حادثه ۱۱سپتامبر نشان داد که افرادی با داشتن یک مشت دلار که با ان حتی نمیشود یک تانک خرید چه و چه ... کردند .
براستی که ترور هم یک اسلحه است برای مبارزه انهم مبارزه با کسی که اجازه نمی دهد دشمنانش با او جوانمردانه بجنگند .
ترور انهم اگر بدون اطلاع و اعلام باشد ناجوانمردانه است . قبول . اما اینکه من شمشیر برای مبارزه داشته باشم و تو نداشته باشی و اجازه هم ندهم که انرا بدست بیاوری ( اعمال نفوذ کنم و نگذارم کسی به تو بفروشد یا خود انرا بسازی ) و اگر تو از غفلت من استفاده کرده و چاقوی اشپز خانه را در شکم من فرو کنی ایا این ناجوانمردی است ؟
البته این فقط مقدمه بود و ...


حسن صباح

جواب فوری به نیما

نیما ( مسعود ) عزیز
سلام مرا بپذیر و اینکه فعلا نمی توانم بطور مفصل جوابت را بدهم عذر می خواهم .
ولی اینکه عمل بن لادن تا چه حد درست بوده شاید تا پنجاه سال دیگر هم نشود بدرستی پاسخ داد ولی اینکه چقدر موثر بوده خوب واضح است .
ودر ضمن بنده هم نه امریکایی هستم و نه اخوندی ولی مسلمانم و انسانم و از توده مردم و ضعیف و ضعیف داشته شده و دشمنانم دارای انواع سلاحها و قدرت.
و این یک سلاح دست من است فقط و فقط .
حال اینکه مرا دشمن من با انواع تبلیغات و ... خلع سلاح کند و خود همه سلاحهایش را مورد استفاده قرار دهد اصلا عادلانه نیست ...
بگذریم بعدا اگر خدا مجال دهد اصولی بحث خواهم کرد .و منتظر نظرات دوستان هستم .

از جناب ارسن لوپن هم نهایت تشکر را دارم و ختما بلاگ شما را خواهم خواند .


حسن صباح

ترور چیست و نروریست کیست ؟

امروز برای خودم سوالی پیش امد که براستی ایا ترور بد است و یا اینکه اصلا به چه عملی ترور گفته می شود و تعریف درست ترور چیست و ایا واقعا ما مسلمانان تروریست هستیم و اگر هستیم بخاطر کدام خاصیتمان تروریست نامیده می شویم.
البته قبل ا ز همه خود را معرفی کنم :
بنده حسن صباح هستم البته نه ان حسن صباح خداوند الموت بلکه حسن صباح خداوند ترور و وحشت ( ببخشید اگه بقول معروف برای خودم نوشابه باز می کنم )
ولی در صددم تا ثابت کنم که ترور اصلا هم بد نیست و برای مبارزه با هر ستمگر و هتاک و قلدر بسیار هم ابزار و اسلحه مفیدی است و به نظر بنده هم مورد تائید عقل است و هم شرع .
می گوئید نه - خوب من ثابت میکنم .
البته قابل توضیح اینکه وقت بسیار کمی برای اینکار دارم و منتظر نظرات دوستانی که اتفاقی به این بلاگ سری زده باشند می مانم .


حسن صباح

صفحه نخست
آرشیو وبلاگ
پست الكترونيك

مسعود قلعه


نویسندگان
مسعود قلعه


آرشیو من
دی ٩٥
بهمن ٩۳
آذر ٩٢
امرداد ٩٢
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
شهریور ۸٤
تیر ۸٤
خرداد ۸٤
اردیبهشت ۸٤
دی ۸۳
مهر ۸۳
امرداد ۸۳
تیر ۸۳
خرداد ۸۳
اردیبهشت ۸۳
فروردین ۸۳
اسفند ۸٢
بهمن ۸٢
دی ۸٢
آذر ۸٢
آبان ۸٢
مهر ۸٢
شهریور ۸٢
امرداد ۸٢
تیر ۸٢
خرداد ۸٢
اردیبهشت ۸٢
فروردین ۸٢
اسفند ۸۱
بهمن ۸۱
دی ۸۱
آذر ۸۱
آبان ۸۱
مهر ۸۱
شهریور ۸۱


لینک دوستان
  ليست وبلاگ ها

پشتيبان تروريست: لينکها ي سايتهاي مفيد
يکي از سايتهاي شيعه
سايت حوزه
محلي براي جوانان ايراني
بانک اطلاعات ايران

سايتي براي اموزش زبان

اموزش انلاين انگليسي

مترجم پارس

سايت دريچه

سايت خبري بازتاب

مستضعفين

مدارک علمي ايران

 

وبلاگهاي دوستان

 

حق علي - فدک فاطمه

الف

ارمانشهر

پايگاه بصير

سخني در باره تصوير 11سپتامبر


باور کنيد که حادثه 11سپتامبر را عملي انساني نمي دانم چه برسد به اينکه انرا عملي اسلامي بدانم . اما از اينکه اينبار توپ در زمين دشمن است خوشحالم . چرا نباشم ؟ مگر وقتي که امريکائي ها هواپيماي مسافري ما را با 290سرنشين بي گناه تکه تکه کردند ناراحت شدند که امروز من از ديدن اين صحنه ناراحت شوم؟ . مگر به فرمانده ناو ويسنس مدال افتخار ندادند ؟ از عملش راضي و خوشنود بودند که او را مفتخر به مدال شجاعت کردند . مگر سالها با حمايت از رژيم پهلوي خون اين مردم شريف را به شيشه نکردند ؟ مگر ناراحت شدند يا اکنون از کرده خود پشِمانند ؟ مگر جوشن و سهند و سبلان ما را ناجوانمردانه به قعر ابهاي نيلگون خليج فارس نفرستادند ؟ مگر ما به انها اعلان جنگ کرده بوديم ؟يا اينکه انها به ما اعلان جنگ کرده بودند ؟ دوستان جواني که جوشن و سهند و سبلان برايشان نامفهوم است مي توانند از حافظه بزرگتر هايشان کمک بگيرند يا از ارشيو روزنامه هاي مربوط به اواخر جنگ . دوستان من! جوشن وسهند و سبلان ناوچه هاي افتخار افريني بودند که با دلير مردانشان در روزهاي پاياني جنگ توسط ناوگانهاي پيشرفته امريکائي ها و با موشکهاي مدرن انها از راه دور هدف قرار گرفتند و ناجوانمردانه غرق شدندو... 
 

 عمده مطالب پيشين


 

ترورچيست وهدف از ايجاداين وبلاگ

ترورهم نوعي اسلحه است

اولين تعريف از ترور

ترورخوب و بد از ديد امريکائيها

نظر ايات عظام

نمونه اي از سريه هاي پيامبر خدا

سريه ترور کعب ابن اشرف بدستور رسول خدا
جنگ تروريستي

پيامبران کسي را به اشاره نمي کشند

سريه ترور سفيان ابن خالد بدستور پيامبر

مد پرستي ديروز و امروز

پايگاه ابو بصير

سريه کشتن ( ترور ) ابو رافع يهودي

سريه عمروبن اميه ضمري در کشتن ( ترور ) ابوسفيان

داستان ترور عبدالله ابن ابي ابر منافق مدينه


 


ارشيو طبقه بندي شده

ارشيو اول

ارشيو دوم

ارشيو سوم

ارشيو چهارم

ارشيو پنجم

ارشيو ششم

ارشيو هفتم

ارشيو هشتم

ارشيو نهم

ارشيو دهم

ارشيو يازدهم

ارشيو دوازدهم

 


 Blogroll Me!


 

خبرگزاري

 

SNN

 

IRIB NEWS

 

IRNA

 

ISNA

 

GHEST

 

BBC PERSIAN

 


 

اسلامي

 

رهنما

 

نورنت

 

حوزه

 

الشيعه

 

بنياد قران

 

تبيان

 

بلاغ

 

بانك اطلاعات اسلامي

 

اسلام هو

 

جستجو گر شيعي

 

رشد

 

اخبار شيعه

 

شيعه نت

 

پايگاه هاي شيعي

 

شيعه اسلام

 


 

ائمه

 

امام علي

 

امام حسين

 

امام رضا

 

حضرت مهدي

 

اجلاس مهدي

 

ظهور

 

منتظر

 


 

علما

 

امام خميني

 

أيت الله خامنه اي

 

آيت الله مصباح يزدي

 

آيت الله مطهري

 

آيت الله مكارم شيرازي

 

علامه فضل الله

 

آيت الله شاهرودي

 

سيد حسن نصرالله

 


 


 

 

مردي که حتي عرضه خودکشي نداشت

 

دهانش را کاويدند

اين شپشو ، همان « سردار قادسيه » است !!!


ديگر سايتها

 

افق

 

بسيجي

 

سبكبالان

 

صبح

 

كتابخانه جنگ

 

 

 


آمار وبلاگ


وبلاگ فارسی
  RSS 2.0